PROTOKOLLERPROF.DR. MEHMET BOŞNAK
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. A-aDO2 gradienti
 2. Abdominal kompartman sendromu
 3. ABY protokolü
 4. ABY tanı kriterleri
 5. Acil çağrı butonu kullanımı
 6. Acil çantası protokolü
 7. ADEM
 8. Adrenalin kullanımı
 9. Akciğer kompliyansı
 10. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 11. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 12. Akut kalp yetmezliğine yaklaşım
 13. Alkaloz protokolü
 14. Anafilaksi protokolü
 15. Analjezi ve sedasyon
 16. Anizokori nedenleri
 17. ARDS protokolü
 18. Arter kateterizasyonu
 19. Astım atak tedavisi
 20. Astım hastası yoğun bakım ünitesinde takip
 21. Ateş yönetimi
 22. Atipik HÜS
 23. Aynı hattan verilen ilaçlarda uyumluluk
 24. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 25. Beyin ölümü tanı basamakları protokolü
 26. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 27. Boy-Kilo cetveli
 28. Bradikardi protokolü
 29. Bronşiyolit yoğun bakım ünitesinde takip
 30. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Çalışma Prosedürü
 31. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul-Yatış-Kriterleri
 32. DKA protokolü
 33. Donör protokolü
 34. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 35. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 36. Ekstravazasyona yaklaşım
 37. Elektif entübasyon protokolü
 38. Enteral besleme protokolü
 39. Entübasyon protokolü
 40. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 41. GKS
 42. GKS 2
 43. Guillain Barre protokolü
 44. Havayolu protokolü
 45. Hemofagositik Sendrom protokolü
 46. Hemofiltrasyon protokolü
 47. Hepatik yetmezlik protokolü
 48. HFOV başlangıç protokolü
 49. HFOV cihazı tanıma protokolü
 50. HFOV yönetimi
 51. Hipertonik sodyum protokolü
 52. Hipo ve hiperler
 53. Hipofosfatemi protokolü
 54. Hipoglisemiye yaklaşım protokolü
 55. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 56. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 57. Hipotermi protokolü
 58. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 59. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 60. İntraosseoz yol protokolü
 61. İnvaziv arteriyel basınç ölçümü
 62. İzolasyon protokolü
 63. Kafa travmasına yaklaşım protokolü
 64. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 65. Kan ve kan ürünleri protokolü
 66. Kan gazı değerlendirme protokolü
 67. Kan gazı değerlendirme 2
 68. Kardiyak enzimler protokolü
 69. Kardiyak USG
 70. Kardiyak USG ile EF ölçümü
 71. Kardiyojenik şok tedavisi
 72. Katater tıkandı
 73. Kawasaki protokolü
 74. KBY hastası
 75. KİBAS
 76. Komada göz muayenesi protokolü
 77. Komada PIR protokolü
 78. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 79. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 80. Laktik asidoza yaklaşım
 81. Lökosıtaz protokolü
 82. Malign hipertermi protokolü
 83. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 84. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 85. MV başlangıç ayar ve değişimleri
 86. MV infüzyon ilaçlar
 87. Mekanik ventilatör yönetimi
 88. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 89. Metabolik asidoza yaklaşım
 90. Miyokardit ve Akut dekompanze kalp yetmezliği protokolü
 91. Nabızsız arrest protokolü
 92. NIRS protokolü
 93. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 94. Normal vital bulgular
 95. Oksijenizasyon protokolü
 96. Oliclinomel
 97. Organ yetmezliği tanı protokolü
 98. Pediatrik ARDS kriterleri (P-ARDS) 2015
 99. PiCCO yönetimi
 100. Postüral direnaj protokolü
 101. Prokalsitonin protokolü
 102. Pulmoner emboli protokolü
 103. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 104. Renal angina
 105. Renal transplantasyon protokolü
 106. Ritim düzensizlikleri
 107. RRT antb dozu ayarlanması
 108. RRT protokolü
 109. RRT solüsyon içerikleri
 110. Santral venöz kateter bakımı
 111. Santral venöz kateter boyutları
 112. SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok Tanı Kriterleri
 113. ScvO2 yaklaşım protokolü
 114. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 115. Septik şok protokol
 116. Septik şokta steroid
 117. Solunum yetmezliğine yaklaşım protokolü
 118. Status epileptikus tedavi protokolü
 119. Şok hastasına yaklaşım protokolü
 120. Şokta Hızlı Ultrason Değerlendirmesi (RUSH)
 121. Tansiyon transducer protokolü
 122. Taşikardi protokolü
 123. Temel yaşam desteği
 124. Terlipresin kullanımı
 125. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 126. TPN başlama protokolü
 127. Transfüzyon kuralları
 128. Trombolitik tedavi protokolü
 129. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 130. USG ile sıvı yönetimi
 131. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 132. Ventilatör modları
 133. Ventilatör yönetimi protokolü
 134. Weaning ve ekstübasyon protokolü
 135. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 136. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 137. Zehirlenmeler Rehberi