PROTOKOLLERPROF.DR. MEHMET BOŞNAK
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. 15'ler kuralı (Kolay infüzyon dozları)
 2. A-aDO2 gradienti
 3. Abdominal kompartman sendromu
 4. ABY protokolü
 5. ABY tanı kriterleri
 6. Acil çağrı butonu kullanımı
 7. Acil çantası protokolü
 8. ADEM
 9. Adrenalin kullanımı
 10. Akciğer kompliyansı
 11. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 12. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 13. Akut kalp yetmezliğine yaklaşım
 14. Alkaloz protokolü
 15. Anafilaksi protokolü
 16. Analjezi ve sedasyon
 17. Anizokori nedenleri
 18. ARDS protokolü
 19. Arter kateterizasyonu
 20. Astım atak tedavisi
 21. Astım hastası yoğun bakım ünitesinde takip
 22. Ateş yönetimi
 23. Atipik HÜS
 24. Aynı hattan verilen ilaçlarda uyumluluk
 25. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 26. Beyin ölümü tanı basamakları protokolü
 27. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 28. Boy-Kilo cetveli
 29. Bradikardi protokolü
 30. Bronşiyolit yoğun bakım ünitesinde takip
 31. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Çalışma Prosedürü
 32. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul-Yatış-Kriterleri
 33. DKA protokolü
 34. Donör protokolü
 35. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 36. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 37. Ekstravazasyona yaklaşım
 38. Elektif entübasyon protokolü
 39. Enteral besleme protokolü
 40. Entübasyon protokolü
 41. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 42. GKS
 43. GKS 2
 44. Guillain Barre protokolü
 45. Havayolu protokolü
 46. Hemofagositik Sendrom protokolü
 47. Hemofiltrasyon protokolü
 48. Hepatik yetmezlik protokolü
 49. HFOV başlangıç protokolü
 50. HFOV cihazı tanıma protokolü
 51. HFOV yönetimi
 52. Hipersiyanotik spell tedavisi
 53. Hipertansif acil
 54. Hipertonik sodyum protokolü
 55. Hipo ve hiperler
 56. Hipofosfatemi protokolü
 57. Hipoglisemiye yaklaşım protokolü
 58. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 59. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 60. Hipotermi protokolü
 61. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 62. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 63. İntraosseoz yol protokolü
 64. İnvaziv arteriyel basınç ölçümü
 65. İzolasyon protokolü
 66. Kafa travmasına yaklaşım protokolü
 67. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 68. Kan ve kan ürünleri protokolü
 69. Kan gazı değerlendirme protokolü
 70. Kan gazı değerlendirme 2
 71. Kardiyak enzimler protokolü
 72. Kardiyak USG
 73. Kardiyak USG ile EF ölçümü
 74. Kardiyojenik şok tedavisi
 75. Katater tıkandı
 76. Kawasaki protokolü
 77. KBY hastası
 78. KİBAS
 79. Komada göz muayenesi protokolü
 80. Komada PIR protokolü
 81. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 82. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 83. Laktik asidoza yaklaşım
 84. Lökosıtaz protokolü
 85. Malign hipertermi protokolü
 86. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 87. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 88. MV başlangıç ayar ve değişimleri
 89. MV infüzyon ilaçlar
 90. Mekanik ventilatör yönetimi
 91. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 92. Metabolik asidoza yaklaşım
 93. Miyokardit ve Akut dekompanze kalp yetmezliği protokolü
 94. Nabızsız arrest protokolü
 95. NIRS protokolü
 96. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 97. Normal vital bulgular
 98. Oksijenizasyon protokolü
 99. Oliclinomel
 100. Organ yetmezliği tanı protokolü
 101. Pediatrik ARDS kriterleri (P-ARDS) 2015
 102. PiCCO yönetimi
 103. Postüral direnaj protokolü
 104. Prokalsitonin protokolü
 105. Pulmoner emboli protokolü
 106. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 107. Renal angina
 108. Renal transplantasyon protokolü
 109. Ritim düzensizlikleri
 110. RRT antb dozu ayarlanması
 111. RRT protokolü
 112. RRT solüsyon içerikleri
 113. Santral venöz kateter bakımı
 114. Santral venöz kateter boyutları
 115. SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok Tanı Kriterleri
 116. ScvO2 yaklaşım protokolü
 117. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 118. Septik şok protokol
 119. Septik şokta steroid
 120. Solunum yetmezliğine yaklaşım protokolü
 121. Status epileptikus tedavi protokolü
 122. Şok hastasına yaklaşım protokolü
 123. Şokta Hızlı Ultrason Değerlendirmesi (RUSH)
 124. Tansiyon transducer protokolü
 125. Taşikardi protokolü
 126. Temel yaşam desteği
 127. Terlipresin kullanımı
 128. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 129. TPN başlama protokolü
 130. Transfüzyon kuralları
 131. Trombolitik tedavi protokolü
 132. Trombosit-aPTT-PTT
 133. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 134. USG ile sıvı yönetimi
 135. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 136. Ventilatör modları
 137. Ventilatör yönetimi protokolü
 138. Weaning ve ekstübasyon protokolü
 139. Yanık hastası ilk 24 saat orderi
 140. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 141. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 142. Zehirlenmeler Rehberi