PROTOKOLLER


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIMI BİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. A-aDO2 gradienti
 2. ABY protokolü
 3. ABY tanı kriterleri
 4. Acil çantası protokolü
 5. ADEM
 6. Akciğer kompliyansı
 7. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 8. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 9. Alkaloz protokolü
 10. Anafilaksi protokolü
 11. Anizokori nedenleri
 12. Apne testi
 13. ARDS protokolü
 14. Arter kateterizasyonu
 15. Atipik HÜS
 16. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 17. Beyin ölümü protokolü
 18. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 19. Boy-Kilo cetveli
 20. DKA protokolü
 21. Donör protokolü
 22. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 23. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 24. Elektif entübasyon protokolü
 25. Enteral besleme protokolü
 26. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 27. GKS
 28. Guillain Barre protokolü
 29. Hemofagositik Sendrom protokolü
 30. Hemofiltrasyon protokolü
 31. Hepatik yetmezlik protokolü
 32. HFOV başlangıç protokolü
 33. HFOV cihazı tanıma protokolü
 34. HFOV Erişkin protokolü
 35. HFOV yönetimi
 36. Hipertonik sodyum protokolü
 37. Hipofosfatemi protokolü
 38. Hipoglisemiye yaklaşım protokolü
 39. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 40. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 41. Hipotermi protokolü
 42. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 43. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 44. İzolasyon protokolü
 45. Kafa travmasına yaklaşım protokolü
 46. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 47. Kan ve kan ürünleri protokolü
 48. Kan gazı değerlendirme protokolü
 49. Kardiyak enzimler protokolü
 50. Kardiyomiyopati protokolü
 51. Kawasaki protokolü
 52. Komada göz muayenesi protokolü
 53. Komada PIR protokolü
 54. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 55. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 56. Lökosıtaz protokolü
 57. Malign hipertermi protokolü
 58. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 59. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 60. Mekanik ventilatör yönetimi
 61. Mekanik ventilasyonda Mod seçimi
 62. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 63. Miyokardit ve Akut dekompanze kalp yetmezliği protokolü
 64. Nabızsız arrest protokolü
 65. NIRS protokolü
 66. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 67. Organ yetmezliği tanı protokolü
 68. PiCCO yönetimi
 69. Postüral direnaj protokolü
 70. Prokalsitonin protokolü
 71. Pulmoner emboli protokolü
 72. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 73. Renal angina
 74. RRT antb dozu ayarlanması
 75. RRT protokolü
 76. RRT takip protokolü
 77. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 78. Septik şok protokolü
 79. Status epileptikus tedavi protokolü
 80. Şokda steroid protokolü
 81. Tansiyon transducer protokolü
 82. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 83. TPN başlama protokolü
 84. Trombolitik tedavi protokolü
 85. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 86. USG ile sıvı yönetimi
 87. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 88. Ventilasyon protokolü
 89. Weanning kriterleri protokolü
 90. Yeterli perfüzyonlu taşikardi protokolü
 91. Yetersiz perfüzyonlu bradikardi protokolü
 92. Yetersiz perfüzyonlu taşikardi protokolü
 93. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 94. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 95. Zehirlenmeler Rehberi