PROTOKOLLER


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIMI BİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. A-aDO2 gradienti
 2. Abdominal kompartman sendromu
 3. ABY protokolü
 4. ABY tanı kriterleri
 5. Acil çağrı butonu kullanımı
 6. Acil çantası protokolü
 7. ADEM
 8. Adrenalin kullanımı
 9. Akciğer kompliyansı
 10. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 11. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 12. Akut kalp yetmezliğine yaklaşım
 13. Alkaloz protokolü
 14. Anafilaksi protokolü
 15. Anizokori nedenleri
 16. ARDS protokolü
 17. Arter kateterizasyonu
 18. Ateş yönetimi
 19. Atipik HÜS
 20. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 21. Beyin ölümü tanı basamakları protokolü
 22. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 23. Boy-Kilo cetveli
 24. Bradikardi protokolü
 25. DKA protokolü
 26. Donör protokolü
 27. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 28. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 29. Elektif entübasyon protokolü
 30. Enteral besleme protokolü
 31. Entübasyon protokolü
 32. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 33. GKS
 34. Guillain Barre protokolü
 35. Havayolu protokolü
 36. Hemofagositik Sendrom protokolü
 37. Hemofiltrasyon protokolü
 38. Hepatik yetmezlik protokolü
 39. HFOV başlangıç protokolü
 40. HFOV cihazı tanıma protokolü
 41. HFOV Erişkin protokolü
 42. HFOV yönetimi
 43. Hipertonik sodyum protokolü
 44. Hipofosfatemi protokolü
 45. Hipoglisemiye yaklaşım protokolü
 46. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 47. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 48. Hipotermi protokolü
 49. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 50. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 51. İntraosseoz yol protokolü
 52. İzolasyon protokolü
 53. Kafa travmasına yaklaşım protokolü
 54. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 55. Kan ve kan ürünleri protokolü
 56. Kan gazı değerlendirme protokolü
 57. Kan gazı değerlendirme 2
 58. Kardiyak enzimler protokolü
 59. Kardiyomiyopati protokolü
 60. Katater tıkandı
 61. Kawasaki protokolü
 62. Komada göz muayenesi protokolü
 63. Komada PIR protokolü
 64. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 65. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 66. Laktik asidoza yaklaşım
 67. Lökosıtaz protokolü
 68. Malign hipertermi protokolü
 69. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 70. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 71. MV başlangıç ayar ve değişimleri
 72. Mekanik ventilatör yönetimi
 73. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 74. Metabolik asidoza yaklaşım
 75. Miyokardit ve Akut dekompanze kalp yetmezliği protokolü
 76. Nabızsız arrest protokolü
 77. NIRS protokolü
 78. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 79. Oksijenizasyon protokolü
 80. Organ yetmezliği tanı protokolü
 81. Pediatrik ARDS kriterleri (P-ARDS) 2015
 82. PiCCO yönetimi
 83. Postüral direnaj protokolü
 84. Prokalsitonin protokolü
 85. Pulmoner emboli protokolü
 86. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 87. Renal angina
 88. Renal transplantasyon protokolü
 89. Ritim düzensizlikleri
 90. RRT antb dozu ayarlanması
 91. RRT protokolü
 92. RRT solüsyon içerikleri
 93. SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok Tanı Kriterleri
 94. ScvO2 yaklaşım protokolü
 95. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 96. Septik şok protokol
 97. Septik şokta steroid
 98. Solunum yetmezliğine yaklaşım protokolü
 99. Status epileptikus tedavi protokolü
 100. Şok hastasına yaklaşım protokolü
 101. Tansiyon transducer protokolü
 102. Taşikardi protokolü
 103. Temel yaşam desteği
 104. Terlipresin kullanımı
 105. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 106. TPN başlama protokolü
 107. Transfüzyon kuralları
 108. Trombolitik tedavi protokolü
 109. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 110. USG ile sıvı yönetimi
 111. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 112. Ventilatör modları
 113. Ventilatör yönetimi protokolü
 114. Weaning ve ekstübasyon protokolü
 115. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 116. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 117. Zehirlenmeler Rehberi