PROTOKOLLER


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
 1. A-aDO2 gradienti
 2. ABY protokolü
 3. Acil çantası protokolü
 4. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 5. Alkaloz protokolü
 6. Anizokori nedenleri
 7. Anüriye yaklaşım protokolü
 8. Apne testi
 9. ARDS protokolü
 10. Arter kateterizasyonu
 11. Atipik HÜS
 12. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 13. Beyin ölümü protokolü
 14. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 15. Boy-Kilo cetveli
 16. DKA protokolü
 17. Donör protokolü
 18. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 19. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 20. Elektif entübasyon protokolü
 21. Enteral besleme protokolü
 22. GKS
 23. Guillain Barre protokolü
 24. Hemofagositik Sendrom protokolü
 25. Hemofiltrasyon protokolü
 26. Hepatik yetmezlik protokolü
 27. HFOV başlangıç protokolü
 28. HFOV cihazı tanıma protokolü
 29. HFOV Erişkin protokolü
 30. HFOV yönetimi
 31. Hipertonik sodyum protokolü
 32. Hipofosfatemi protokolü
 33. Hipoglisemiye yaklaşım protokolü
 34. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 35. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 36. Hipotermi protokolü
 37. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 38. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 39. İzolasyon protokolü
 40. Kafa travmasına yaklaşım protokolü
 41. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 42. Kan ve kan ürünleri protokolü
 43. Kan gazı değerlendirme protokolü
 44. Kardiyak enzimler protokolü
 45. Kardiyomiyopati protokolü
 46. Kawasaki protokolü
 47. Komada göz muayenesi protokolü
 48. Komada PIR protokolü
 49. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 50. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 51. Lökosıtaz protokolü
 52. Malign hipertermi protokolü
 53. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 54. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 55. Mekanik ventilatör yönetimi
 56. Mekanik ventilasyonda Mod seçimi
 57. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 58. Miyokardit ve Akut dekompanze kalp yetmezliği protokolü
 59. Nabızsız arrest protokolü
 60. NIRS protokolü
 61. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 62. Oksijenizasyon protokolü
 63. Organ yetmezliği tanı protokolü
 64. PiCCO yönetimi
 65. Postüral direnaj protokolü
 66. Prokalsitonin protokolü
 67. Pulmoner emboli protokolü
 68. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 69. RIFLE kriterleri
 70. RRT antb dozu ayarlanması
 71. RRT protokolü
 72. RRT takip protokolü
 73. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 74. Septik şok protokolü
 75. Şokda steroid protokolü
 76. Tansiyon transducer protokolü
 77. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 78. TPN başlama protokolü
 79. Trombolitik tedavi protokolü
 80. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 81. Ventilasyon protokolü
 82. Weanning kriterleri protokolü
 83. Yeterli perfüzyonlu taşikardi protokolü
 84. Yetersiz perfüzyonlu bradikardi protokolü
 85. Yetersiz perfüzyonlu taşikardi protokolü
 86. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 87. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü