PROTOKOLLER


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIMI BİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. A-aDO2 gradienti
 2. ABY protokolü
 3. Acil çantası protokolü
 4. ADEM
 5. Akciğer kompliyansı
 6. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 7. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 8. Alkaloz protokolü
 9. Anafilaksi protokolü
 10. Anizokori nedenleri
 11. Apne testi
 12. ARDS protokolü
 13. Arter kateterizasyonu
 14. Atipik HÜS
 15. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 16. Beyin ölümü protokolü
 17. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 18. Boy-Kilo cetveli
 19. DKA protokolü
 20. Donör protokolü
 21. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 22. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 23. Elektif entübasyon protokolü
 24. Enteral besleme protokolü
 25. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 26. GKS
 27. Guillain Barre protokolü
 28. Hemofagositik Sendrom protokolü
 29. Hemofiltrasyon protokolü
 30. Hepatik yetmezlik protokolü
 31. HFOV başlangıç protokolü
 32. HFOV cihazı tanıma protokolü
 33. HFOV Erişkin protokolü
 34. HFOV yönetimi
 35. Hipertonik sodyum protokolü
 36. Hipofosfatemi protokolü
 37. Hipoglisemiye yaklaşım protokolü
 38. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 39. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 40. Hipotermi protokolü
 41. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 42. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 43. İzolasyon protokolü
 44. Kafa travmasına yaklaşım protokolü
 45. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 46. Kan ve kan ürünleri protokolü
 47. Kan gazı değerlendirme protokolü
 48. Kardiyak enzimler protokolü
 49. Kardiyomiyopati protokolü
 50. Kawasaki protokolü
 51. Komada göz muayenesi protokolü
 52. Komada PIR protokolü
 53. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 54. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 55. Lökosıtaz protokolü
 56. Malign hipertermi protokolü
 57. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 58. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 59. Mekanik ventilatör yönetimi
 60. Mekanik ventilasyonda Mod seçimi
 61. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 62. Miyokardit ve Akut dekompanze kalp yetmezliği protokolü
 63. Nabızsız arrest protokolü
 64. NIRS protokolü
 65. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 66. Organ yetmezliği tanı protokolü
 67. PiCCO yönetimi
 68. Postüral direnaj protokolü
 69. Prokalsitonin protokolü
 70. Pulmoner emboli protokolü
 71. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 72. Renal angina
 73. RRT antb dozu ayarlanması
 74. RRT protokolü
 75. RRT takip protokolü
 76. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 77. Septik şok protokolü
 78. Status epileptikus tedavi protokolü
 79. Şokda steroid protokolü
 80. Tansiyon transducer protokolü
 81. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 82. TPN başlama protokolü
 83. Trombolitik tedavi protokolü
 84. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 85. USG ile sıvı yönetimi
 86. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 87. Ventilasyon protokolü
 88. Weanning kriterleri protokolü
 89. Yeterli perfüzyonlu taşikardi protokolü
 90. Yetersiz perfüzyonlu bradikardi protokolü
 91. Yetersiz perfüzyonlu taşikardi protokolü
 92. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 93. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 94. Zehirlenmeler Rehberi