PROTOKOLLER


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIMI BİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
 1. A-aDO2 gradienti
 2. ABY protokolü
 3. Acil çantası protokolü
 4. ADEM
 5. Akciğer kompliyansı
 6. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 7. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 8. Alkaloz protokolü
 9. Anizokori nedenleri
 10. Anüriye yaklaşım protokolü
 11. Apne testi
 12. ARDS protokolü
 13. Arter kateterizasyonu
 14. Atipik HÜS
 15. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 16. Beyin ölümü protokolü
 17. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 18. Boy-Kilo cetveli
 19. DKA protokolü
 20. Donör protokolü
 21. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 22. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 23. Elektif entübasyon protokolü
 24. Enteral besleme protokolü
 25. GKS
 26. Guillain Barre protokolü
 27. Hemofagositik Sendrom protokolü
 28. Hemofiltrasyon protokolü
 29. Hepatik yetmezlik protokolü
 30. HFOV başlangıç protokolü
 31. HFOV cihazı tanıma protokolü
 32. HFOV Erişkin protokolü
 33. HFOV yönetimi
 34. Hipertonik sodyum protokolü
 35. Hipofosfatemi protokolü
 36. Hipoglisemiye yaklaşım protokolü
 37. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 38. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 39. Hipotermi protokolü
 40. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 41. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 42. İzolasyon protokolü
 43. Kafa travmasına yaklaşım protokolü
 44. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 45. Kan ve kan ürünleri protokolü
 46. Kan gazı değerlendirme protokolü
 47. Kardiyak enzimler protokolü
 48. Kardiyomiyopati protokolü
 49. Kawasaki protokolü
 50. Komada göz muayenesi protokolü
 51. Komada PIR protokolü
 52. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 53. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 54. Lökosıtaz protokolü
 55. Malign hipertermi protokolü
 56. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 57. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 58. Mekanik ventilatör yönetimi
 59. Mekanik ventilasyonda Mod seçimi
 60. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 61. Miyokardit ve Akut dekompanze kalp yetmezliği protokolü
 62. Nabızsız arrest protokolü
 63. NIRS protokolü
 64. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 65. Oksijenizasyon protokolü
 66. Organ yetmezliği tanı protokolü
 67. PiCCO yönetimi
 68. Postüral direnaj protokolü
 69. Prokalsitonin protokolü
 70. Pulmoner emboli protokolü
 71. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 72. Renal angina
 73. RRT antb dozu ayarlanması
 74. RRT protokolü
 75. RRT takip protokolü
 76. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 77. Septik şok protokolü
 78. Şokda steroid protokolü
 79. Tansiyon transducer protokolü
 80. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 81. TPN başlama protokolü
 82. Trombolitik tedavi protokolü
 83. USG ile sıvı yönetimi
 84. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 85. Ventilasyon protokolü
 86. Weanning kriterleri protokolü
 87. Yeterli perfüzyonlu taşikardi protokolü
 88. Yetersiz perfüzyonlu bradikardi protokolü
 89. Yetersiz perfüzyonlu taşikardi protokolü
 90. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 91. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 92. Zehirlenmeler Rehberi