PROTOKOLLERPROF.DR. MEHMET BOŞNAK
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. %3 hipertonik NaCl protokolü
 2. 15'ler kuralı (Kolay infüzyon dozları)
 3. A-aDO2 gradienti
 4. Abdominal kompartman sendromu
 5. ABY protokolü
 6. ABY tanı kriterleri
 7. Acil çağrı butonu kullanımı
 8. Acil çantası protokolü
 9. ADEM
 10. Adrenalin kullanımı
 11. Akciğer kompliyansı
 12. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 13. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 14. Akut kalp yetmezliğine yaklaşım
 15. Alkaloz protokolü
 16. Anafilaksi protokolü
 17. Analjezi ve sedasyon
 18. Anizokori nedenleri
 19. ARDS protokolü
 20. Arter kateterizasyonu
 21. Astım atak tedavisi
 22. Astım hastası yoğun bakım ünitesinde takip
 23. Ateş yönetimi
 24. Atipik HÜS
 25. Aynı hattan verilen ilaçlarda uyumluluk
 26. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 27. Beyin ölümü tanı basamakları protokolü
 28. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 29. Boy-Kilo cetveli
 30. Bradikardi protokolü
 31. Bronşiyolit yoğun bakım ünitesinde takip
 32. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Çalışma Prosedürü
 33. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul-Yatış-Kriterleri
 34. DKA protokolü
 35. Donör protokolü
 36. Duktus bağımlı konjenital kalp hastasına yaklaşım protokolü
 37. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 38. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 39. Ekstravazasyona yaklaşım
 40. Elektif entübasyon protokolü
 41. Enteral besleme protokolü
 42. Entübasyon protokolü
 43. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 44. GKS
 45. GKS 2
 46. Guillain Barre protokolü
 47. Havayolu protokolü
 48. Hemofagositik Sendrom protokolü
 49. Hemofiltrasyon protokolü
 50. Heparin infüzyonları protokolü
 51. Hepatik yetmezlik protokolü
 52. HFOV başlangıç protokolü
 53. HFOV cihazı tanıma protokolü
 54. HFOV yönetimi
 55. Hipersiyanotik spell tedavisi
 56. Hipertansif acil
 57. Hipo ve hiperler
 58. Hipofosfatemi protokolü
 59. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 60. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 61. Hipotermi protokolü
 62. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 63. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 64. İntraosseoz yol protokolü
 65. İnvaziv arteriyel basınç ölçümü
 66. İzolasyon protokolü
 67. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 68. Kalp cerrahisine hazırlık prosedürleri
 69. Kan ve kan ürünleri protokolü
 70. Kan gazı değerlendirme protokolü
 71. Kan gazı değerlendirme 2
 72. Kardiyak enzimler protokolü
 73. Kardiyak kateterizasyon protokolü
 74. Kardiyak USG
 75. Kardiyak USG ile EF ölçümü
 76. Katater tıkandı
 77. Kawasaki protokolü
 78. KBY hastası
 79. KİBAS
 80. Komada göz muayenesi protokolü
 81. Komada PIR protokolü
 82. Konjenital kalp hastalıklarında müdahale zamanlaması
 83. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 84. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 85. Laktik asidoza yaklaşım
 86. Lökosıtaz protokolü
 87. Malign hipertermi protokolü
 88. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 89. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 90. Miyokardit protokolü
 91. MV başlangıç ayar ve değişimleri
 92. MV infüzyon ilaçlar
 93. Mekanik ventilatör yönetimi
 94. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 95. Metabolik asidoza yaklaşım
 96. Nabızsız arrest protokolü
 97. NIRS protokolü
 98. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 99. Normal vital bulgular
 100. Oksijenizasyon protokolü
 101. Oliclinomel
 102. Organ yetmezliği tanı protokolü
 103. Pediatrik ARDS kriterleri (P-ARDS) 2015
 104. Pediatrik kalp cerrahisi post-op birinci gün ordırı
 105. Pediatrik KVC'de entübasyon protokolü
 106. Pediatrik KVC peri-operatif analjezi ve sedasyon
 107. PiCCO yönetimi
 108. Post-op Norwood yönetimi protokolü
 109. Postüral direnaj protokolü
 110. Preoperatif beslenmenin durdurulması prtokolü
 111. Prokalsitonin protokolü
 112. Prosedürel sedasyon ve analjezi
 113. Pulmoner emboli protokolü
 114. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 115. Renal angina
 116. Renal transplantasyon protokolü
 117. Ritim düzensizlikleri
 118. RRT antb dozu ayarlanması
 119. RRT protokolü
 120. RRT solüsyon içerikleri
 121. Santral venöz kateter kullanımı
 122. Santral venöz kateter boyutları
 123. SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok Tanı Kriterleri
 124. ScvO2 yaklaşım protokolü
 125. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 126. Septik şok protokol
 127. Septik şokta steroid
 128. Solunum yetmezliğine yaklaşım protokolü
 129. Status epileptikus tedavi protokolü
 130. Şok hastasına yaklaşım protokolü
 131. Şokta Hızlı Ultrason Değerlendirmesi (RUSH)
 132. Tansiyon transducer protokolü
 133. Taşikardi protokolü
 134. Tek ventrikül post-op enteral beslenme protokolü
 135. Temel yaşam desteği
 136. Terlipresin kullanımı
 137. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 138. TPN başlama protokolü
 139. Transfüzyon kuralları
 140. Trombolitik tedavi protokolü
 141. Trombosit-aPTT-PTT
 142. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 143. USG ile sıvı yönetimi
 144. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 145. Ventilatör modları
 146. Ventilatör yönetimi protokolü
 147. Weaning ve ekstübasyon protokolü
 148. Yanık hastası ilk 24 saat orderi
 149. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 150. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 151. Zehirlenmeler Rehberi