PROTOKOLLER


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIMI BİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. A-aDO2 gradienti
 2. Abdominal kompartman sendromu
 3. ABY protokolü
 4. ABY tanı kriterleri
 5. Acil çağrı butonu kullanımı
 6. Acil çantası protokolü
 7. ADEM
 8. Adrenalin kullanımı
 9. Akciğer kompliyansı
 10. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 11. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 12. Akut kalp yetmezliğine yaklaşım
 13. Alkaloz protokolü
 14. Anafilaksi protokolü
 15. Anizokori nedenleri
 16. ARDS protokolü
 17. Arter kateterizasyonu
 18. Ateş yönetimi
 19. Atipik HÜS
 20. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 21. Beyin ölümü tanı basamakları protokolü
 22. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 23. Boy-Kilo cetveli
 24. Bradikardi protokolü
 25. DKA protokolü
 26. Donör protokolü
 27. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 28. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 29. Elektif entübasyon protokolü
 30. Enteral besleme protokolü
 31. Entübasyon protokolü
 32. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 33. GKS
 34. Guillain Barre protokolü
 35. Havayolu protokolü
 36. Hemofagositik Sendrom protokolü
 37. Hemofiltrasyon protokolü
 38. Hepatik yetmezlik protokolü
 39. HFOV başlangıç protokolü
 40. HFOV cihazı tanıma protokolü
 41. HFOV yönetimi
 42. Hipertonik sodyum protokolü
 43. Hipofosfatemi protokolü
 44. Hipoglisemiye yaklaşım protokolü
 45. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 46. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 47. Hipotermi protokolü
 48. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 49. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 50. İntraosseoz yol protokolü
 51. İnvaziv arteriyel basınç ölçümü
 52. İzolasyon protokolü
 53. Kafa travmasına yaklaşım protokolü
 54. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 55. Kan ve kan ürünleri protokolü
 56. Kan gazı değerlendirme protokolü
 57. Kan gazı değerlendirme 2
 58. Kardiyak enzimler protokolü
 59. Kardiyak USG
 60. Kardiyak USG ile EF ölçümü
 61. Kardiyomiyopati protokolü
 62. Katater tıkandı
 63. Kawasaki protokolü
 64. Komada göz muayenesi protokolü
 65. Komada PIR protokolü
 66. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 67. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 68. Laktik asidoza yaklaşım
 69. Lökosıtaz protokolü
 70. Malign hipertermi protokolü
 71. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 72. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 73. MV başlangıç ayar ve değişimleri
 74. Mekanik ventilatör yönetimi
 75. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 76. Metabolik asidoza yaklaşım
 77. Miyokardit ve Akut dekompanze kalp yetmezliği protokolü
 78. Nabızsız arrest protokolü
 79. NIRS protokolü
 80. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 81. Oksijenizasyon protokolü
 82. Organ yetmezliği tanı protokolü
 83. Pediatrik ARDS kriterleri (P-ARDS) 2015
 84. PiCCO yönetimi
 85. Postüral direnaj protokolü
 86. Prokalsitonin protokolü
 87. Pulmoner emboli protokolü
 88. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 89. Renal angina
 90. Renal transplantasyon protokolü
 91. Ritim düzensizlikleri
 92. RRT antb dozu ayarlanması
 93. RRT protokolü
 94. RRT solüsyon içerikleri
 95. SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok Tanı Kriterleri
 96. ScvO2 yaklaşım protokolü
 97. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 98. Septik şok protokol
 99. Septik şokta steroid
 100. Solunum yetmezliğine yaklaşım protokolü
 101. Status epileptikus tedavi protokolü
 102. Şok hastasına yaklaşım protokolü
 103. Tansiyon transducer protokolü
 104. Taşikardi protokolü
 105. Temel yaşam desteği
 106. Terlipresin kullanımı
 107. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 108. TPN başlama protokolü
 109. Transfüzyon kuralları
 110. Trombolitik tedavi protokolü
 111. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 112. USG ile sıvı yönetimi
 113. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 114. Ventilatör modları
 115. Ventilatör yönetimi protokolü
 116. Weaning ve ekstübasyon protokolü
 117. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 118. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 119. Zehirlenmeler Rehberi