PROTOKOLLERPROF.DR. MEHMET BOŞNAK
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. A-aDO2 gradienti
 2. Abdominal kompartman sendromu
 3. ABY protokolü
 4. ABY tanı kriterleri
 5. Acil çağrı butonu kullanımı
 6. Acil çantası protokolü
 7. ADEM
 8. Adrenalin kullanımı
 9. Akciğer kompliyansı
 10. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 11. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 12. Akut kalp yetmezliğine yaklaşım
 13. Alkaloz protokolü
 14. Anafilaksi protokolü
 15. Anizokori nedenleri
 16. ARDS protokolü
 17. Arter kateterizasyonu
 18. Astım atak tedavisi
 19. Astım hastası yoğun bakım ünitesinde takip
 20. Ateş yönetimi
 21. Atipik HÜS
 22. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 23. Beyin ölümü tanı basamakları protokolü
 24. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 25. Boy-Kilo cetveli
 26. Bradikardi protokolü
 27. Bronşiyolit yoğun bakım ünitesinde takip
 28. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Çalışma Prosedürü
 29. DKA protokolü
 30. Donör protokolü
 31. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 32. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 33. Elektif entübasyon protokolü
 34. Enteral besleme protokolü
 35. Entübasyon protokolü
 36. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 37. GKS
 38. GKS 2
 39. Guillain Barre protokolü
 40. Havayolu protokolü
 41. Hemofagositik Sendrom protokolü
 42. Hemofiltrasyon protokolü
 43. Hepatik yetmezlik protokolü
 44. HFOV başlangıç protokolü
 45. HFOV cihazı tanıma protokolü
 46. HFOV yönetimi
 47. Hipertonik sodyum protokolü
 48. Hipofosfatemi protokolü
 49. Hipoglisemiye yaklaşım protokolü
 50. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 51. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 52. Hipotermi protokolü
 53. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 54. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 55. İntraosseoz yol protokolü
 56. İnvaziv arteriyel basınç ölçümü
 57. İzolasyon protokolü
 58. Kafa travmasına yaklaşım protokolü
 59. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 60. Kan ve kan ürünleri protokolü
 61. Kan gazı değerlendirme protokolü
 62. Kan gazı değerlendirme 2
 63. Kardiyak enzimler protokolü
 64. Kardiyak USG
 65. Kardiyak USG ile EF ölçümü
 66. Kardiyojenik şok tedavisi
 67. Katater tıkandı
 68. Kawasaki protokolü
 69. KBY hastası
 70. KİBAS
 71. Komada göz muayenesi protokolü
 72. Komada PIR protokolü
 73. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 74. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 75. Laktik asidoza yaklaşım
 76. Lökosıtaz protokolü
 77. Malign hipertermi protokolü
 78. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 79. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 80. MV başlangıç ayar ve değişimleri
 81. MV infüzyon ilaçlar
 82. Mekanik ventilatör yönetimi
 83. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 84. Metabolik asidoza yaklaşım
 85. Miyokardit ve Akut dekompanze kalp yetmezliği protokolü
 86. Nabızsız arrest protokolü
 87. NIRS protokolü
 88. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 89. Normal vital bulgular
 90. Oksijenizasyon protokolü
 91. Oliclinomel
 92. Organ yetmezliği tanı protokolü
 93. Pediatrik ARDS kriterleri (P-ARDS) 2015
 94. PiCCO yönetimi
 95. Postüral direnaj protokolü
 96. Prokalsitonin protokolü
 97. Pulmoner emboli protokolü
 98. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 99. Renal angina
 100. Renal transplantasyon protokolü
 101. Ritim düzensizlikleri
 102. RRT antb dozu ayarlanması
 103. RRT protokolü
 104. RRT solüsyon içerikleri
 105. Santral venöz kateter boyutları
 106. SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok Tanı Kriterleri
 107. ScvO2 yaklaşım protokolü
 108. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 109. Septik şok protokol
 110. Septik şokta steroid
 111. Solunum yetmezliğine yaklaşım protokolü
 112. Status epileptikus tedavi protokolü
 113. Şok hastasına yaklaşım protokolü
 114. Şokta Hızlı Ultrason Değerlendirmesi (RUSH)
 115. Tansiyon transducer protokolü
 116. Taşikardi protokolü
 117. Temel yaşam desteği
 118. Terlipresin kullanımı
 119. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 120. TPN başlama protokolü
 121. Transfüzyon kuralları
 122. Trombolitik tedavi protokolü
 123. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 124. USG ile sıvı yönetimi
 125. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 126. Ventilatör modları
 127. Ventilatör yönetimi protokolü
 128. Weaning ve ekstübasyon protokolü
 129. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 130. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 131. Zehirlenmeler Rehberi