PROTOKOLLER


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
 1. A-aDO2 gradienti
 2. ABY protokolü
 3. Acil çantası protokolü
 4. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 5. Alkaloz protokolü
 6. Anüriye yaklaşım protokolü
 7. Apne testi
 8. ARDS protokolü
 9. Arter kateterizasyonu
 10. Atipik HÜS
 11. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 12. Beyin ölümü protokolü
 13. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 14. Boy-Kilo cetveli
 15. DKA protokolü
 16. Donör protokolü
 17. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 18. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 19. Elektif entübasyon protokolü
 20. Enteral besleme protokolü
 21. GKS
 22. Guillain Barre protokolü
 23. Hemofagositik Sendrom protokolü
 24. Hemofiltrasyon protokolü
 25. Hepatik yetmezlik protokolü
 26. HFOV başlangıç protokolü
 27. HFOV cihazı tanıma protokolü
 28. HFOV Erişkin protokolü
 29. HFOV yönetimi
 30. Hipertonik sodyum protokolü
 31. Hipofosfatemi protokolü
 32. Hipoglisemiye yaklaşım protokolü
 33. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 34. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 35. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 36. İzolasyon protokolü
 37. Kafa travmasına yaklaşım protokolü
 38. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 39. Kan ve kan ürünleri protokolü
 40. Kan gazı değerlendirme protokolü
 41. Kardiyak enzimler protokolü
 42. Kardiyomiyopati protokolü
 43. Kawasaki protokolü
 44. Komada göz muayenesi protokolü
 45. Komada PIR protokolü
 46. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 47. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 48. Lökosıtaz protokolü
 49. Malign hipertermi protokolü
 50. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 51. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 52. Mekanik ventilatör yönetimi
 53. Mekanik ventilasyonda Mod seçimi
 54. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 55. Nabızsız arrest protokolü
 56. NIRS protokolü
 57. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 58. Oksijenizasyon protokolü
 59. Organ yetmezliği tanı protokolü
 60. PiCCO yönetimi
 61. Postüral direnaj protokolü
 62. Prokalsitonin protokolü
 63. Pulmoner emboli protokolü
 64. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 65. RIFLE kriterleri
 66. RRT protokolü
 67. RRT takip protokolü
 68. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 69. Septik şok protokolü
 70. Şokda steroid protokolü
 71. Tansiyon transducer protokolü
 72. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 73. TPN başlama protokolü
 74. Trombolitik tedavi protokolü
 75. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 76. Ventilasyon protokolü
 77. Weanning kriterleri protokolü
 78. Yeterli perfüzyonlu taşikardi protokolü
 79. Yetersiz perfüzyonlu bradikardi protokolü
 80. Yetersiz perfüzyonlu taşikardi protokolü
 81. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 82. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü