PROTOKOLLERPROF.DR. MEHMET BOŞNAK
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. %3 hipertonik NaCl protokolü
 2. 15'ler kuralı (Kolay infüzyon dozları)
 3. A-aDO2 gradienti
 4. Abdominal kompartman sendromu
 5. ABY protokolü
 6. ABY tanı kriterleri
 7. Acil çağrı butonu kullanımı
 8. Acil çantası protokolü
 9. ADEM
 10. Adrenalin kullanımı
 11. Akciğer kompliyansı
 12. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 13. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 14. Akut kalp yetmezliğine yaklaşım
 15. Alkaloz protokolü
 16. Anafilaksi protokolü
 17. Analjezi ve sedasyon
 18. Anizokori nedenleri
 19. ARDS protokolü
 20. Arter kateterizasyonu
 21. Astım atak tedavisi
 22. Astım hastası yoğun bakım ünitesinde takip
 23. Ateş yönetimi
 24. Atipik HÜS
 25. Aynı hattan verilen ilaçlarda uyumluluk
 26. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 27. Beyin ölümü tanı basamakları protokolü
 28. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 29. Boy-Kilo cetveli
 30. Bradikardi protokolü
 31. Bronşiyolit yoğun bakım ünitesinde takip
 32. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Çalışma Prosedürü
 33. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul-Yatış-Kriterleri
 34. DKA protokolü
 35. Donör protokolü
 36. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 37. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 38. Ekstravazasyona yaklaşım
 39. Elektif entübasyon protokolü
 40. Enteral besleme protokolü
 41. Entübasyon protokolü
 42. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 43. GKS
 44. GKS 2
 45. Guillain Barre protokolü
 46. Havayolu protokolü
 47. Hemofagositik Sendrom protokolü
 48. Hemofiltrasyon protokolü
 49. Heparin infüzyonları protokolü
 50. Hepatik yetmezlik protokolü
 51. HFOV başlangıç protokolü
 52. HFOV cihazı tanıma protokolü
 53. HFOV yönetimi
 54. Hipersiyanotik spell tedavisi
 55. Hipertansif acil
 56. Hipo ve hiperler
 57. Hipofosfatemi protokolü
 58. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 59. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 60. Hipotermi protokolü
 61. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 62. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 63. İntraosseoz yol protokolü
 64. İnvaziv arteriyel basınç ölçümü
 65. İzolasyon protokolü
 66. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 67. Kalp cerrahisine hazırlık prosedürleri
 68. Kan ve kan ürünleri protokolü
 69. Kan gazı değerlendirme protokolü
 70. Kan gazı değerlendirme 2
 71. Kardiyak enzimler protokolü
 72. Kardiyak kateterizasyon protokolü
 73. Kardiyak USG
 74. Kardiyak USG ile EF ölçümü
 75. Katater tıkandı
 76. Kawasaki protokolü
 77. KBY hastası
 78. KİBAS
 79. Komada göz muayenesi protokolü
 80. Komada PIR protokolü
 81. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 82. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 83. Laktik asidoza yaklaşım
 84. Lökosıtaz protokolü
 85. Malign hipertermi protokolü
 86. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 87. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 88. Miyokardit protokolü
 89. MV başlangıç ayar ve değişimleri
 90. MV infüzyon ilaçlar
 91. Mekanik ventilatör yönetimi
 92. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 93. Metabolik asidoza yaklaşım
 94. Nabızsız arrest protokolü
 95. NIRS protokolü
 96. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 97. Normal vital bulgular
 98. Oksijenizasyon protokolü
 99. Oliclinomel
 100. Organ yetmezliği tanı protokolü
 101. Pediatrik ARDS kriterleri (P-ARDS) 2015
 102. Pediatrik KVC'de entübasyon protokolü
 103. Pediatrik KVC peri-operatif analjezi ve sedasyon
 104. PiCCO yönetimi
 105. Post-op Norwood yönetimi protokolü
 106. Postüral direnaj protokolü
 107. Preoperatif beslenmenin durdurulması prtokolü
 108. Prokalsitonin protokolü
 109. Prosedürel sedasyon ve analjezi
 110. Pulmoner emboli protokolü
 111. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 112. Renal angina
 113. Renal transplantasyon protokolü
 114. Ritim düzensizlikleri
 115. RRT antb dozu ayarlanması
 116. RRT protokolü
 117. RRT solüsyon içerikleri
 118. Santral venöz kateter kullanımı
 119. Santral venöz kateter boyutları
 120. SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok Tanı Kriterleri
 121. ScvO2 yaklaşım protokolü
 122. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 123. Septik şok protokol
 124. Septik şokta steroid
 125. Solunum yetmezliğine yaklaşım protokolü
 126. Status epileptikus tedavi protokolü
 127. Şok hastasına yaklaşım protokolü
 128. Şokta Hızlı Ultrason Değerlendirmesi (RUSH)
 129. Tansiyon transducer protokolü
 130. Taşikardi protokolü
 131. Tek ventrikül post-op enteral beslenme protokolü
 132. Temel yaşam desteği
 133. Terlipresin kullanımı
 134. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 135. TPN başlama protokolü
 136. Transfüzyon kuralları
 137. Trombolitik tedavi protokolü
 138. Trombosit-aPTT-PTT
 139. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 140. USG ile sıvı yönetimi
 141. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 142. Ventilatör modları
 143. Ventilatör yönetimi protokolü
 144. Weaning ve ekstübasyon protokolü
 145. Yanık hastası ilk 24 saat orderi
 146. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 147. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 148. Zehirlenmeler Rehberi