PROTOKOLLERPROF.DR. MEHMET BOŞNAK
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. %3 hipertonik NaCl protokolü
 2. 15'ler kuralı (Kolay infüzyon dozları)
 3. A-aDO2 gradienti
 4. Abdominal kompartman sendromu
 5. ABY protokolü
 6. ABY tanı kriterleri
 7. Acil çağrı butonu kullanımı
 8. Acil çantası protokolü
 9. ADEM
 10. Adrenalin kullanımı
 11. Akciğer kompliyansı
 12. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 13. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 14. Akut kalp yetmezliğine yaklaşım
 15. Alkaloz protokolü
 16. Anafilaksi protokolü
 17. Analjezi ve sedasyon
 18. Anizokori nedenleri
 19. ARDS protokolü
 20. Arter kateterizasyonu
 21. Astım atak tedavisi
 22. Astım hastası yoğun bakım ünitesinde takip
 23. Ateş yönetimi
 24. Atipik HÜS
 25. Aynı hattan verilen ilaçlarda uyumluluk
 26. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 27. Beyin ölümü tanı basamakları protokolü
 28. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 29. Boy-Kilo cetveli
 30. Bradikardi protokolü
 31. Bronşiyolit yoğun bakım ünitesinde takip
 32. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Çalışma Prosedürü
 33. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul-Yatış-Kriterleri
 34. DKA protokolü
 35. Donör protokolü
 36. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 37. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 38. Ekstravazasyona yaklaşım
 39. Elektif entübasyon protokolü
 40. Enteral besleme protokolü
 41. Entübasyon protokolü
 42. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 43. GKS
 44. GKS 2
 45. Guillain Barre protokolü
 46. Havayolu protokolü
 47. Hemofagositik Sendrom protokolü
 48. Hemofiltrasyon protokolü
 49. Heparin infüzyonları protokolü
 50. Hepatik yetmezlik protokolü
 51. HFOV başlangıç protokolü
 52. HFOV cihazı tanıma protokolü
 53. HFOV yönetimi
 54. Hipersiyanotik spell tedavisi
 55. Hipertansif acil
 56. Hipo ve hiperler
 57. Hipofosfatemi protokolü
 58. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 59. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 60. Hipotermi protokolü
 61. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 62. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 63. İntraosseoz yol protokolü
 64. İnvaziv arteriyel basınç ölçümü
 65. İzolasyon protokolü
 66. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 67. Kan ve kan ürünleri protokolü
 68. Kan gazı değerlendirme protokolü
 69. Kan gazı değerlendirme 2
 70. Kardiyak enzimler protokolü
 71. Kardiyak USG
 72. Kardiyak USG ile EF ölçümü
 73. Kardiyojenik şok tedavisi
 74. Katater tıkandı
 75. Kawasaki protokolü
 76. KBY hastası
 77. KİBAS
 78. Komada göz muayenesi protokolü
 79. Komada PIR protokolü
 80. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 81. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 82. Laktik asidoza yaklaşım
 83. Lökosıtaz protokolü
 84. Malign hipertermi protokolü
 85. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 86. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 87. MV başlangıç ayar ve değişimleri
 88. MV infüzyon ilaçlar
 89. Mekanik ventilatör yönetimi
 90. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 91. Metabolik asidoza yaklaşım
 92. Nabızsız arrest protokolü
 93. NIRS protokolü
 94. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 95. Normal vital bulgular
 96. Oksijenizasyon protokolü
 97. Oliclinomel
 98. Organ yetmezliği tanı protokolü
 99. Pediatrik ARDS kriterleri (P-ARDS) 2015
 100. Pediatrik KVC'de entübasyon protokolü
 101. PiCCO yönetimi
 102. Post-op Norwood yönetimi protokolü
 103. Postüral direnaj protokolü
 104. Preoperatif beslenmenin durdurulması prtokolü
 105. Prokalsitonin protokolü
 106. Pulmoner emboli protokolü
 107. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 108. Renal angina
 109. Renal transplantasyon protokolü
 110. Ritim düzensizlikleri
 111. RRT antb dozu ayarlanması
 112. RRT protokolü
 113. RRT solüsyon içerikleri
 114. Santral venöz kateter kullanımı
 115. Santral venöz kateter boyutları
 116. SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok Tanı Kriterleri
 117. ScvO2 yaklaşım protokolü
 118. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 119. Septik şok protokol
 120. Septik şokta steroid
 121. Solunum yetmezliğine yaklaşım protokolü
 122. Status epileptikus tedavi protokolü
 123. Şok hastasına yaklaşım protokolü
 124. Şokta Hızlı Ultrason Değerlendirmesi (RUSH)
 125. Tansiyon transducer protokolü
 126. Taşikardi protokolü
 127. Tek ventrikül post-op enteral beslenme protokolü
 128. Temel yaşam desteği
 129. Terlipresin kullanımı
 130. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 131. TPN başlama protokolü
 132. Transfüzyon kuralları
 133. Trombolitik tedavi protokolü
 134. Trombosit-aPTT-PTT
 135. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 136. USG ile sıvı yönetimi
 137. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 138. Ventilatör modları
 139. Ventilatör yönetimi protokolü
 140. Weaning ve ekstübasyon protokolü
 141. Yanık hastası ilk 24 saat orderi
 142. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 143. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 144. Zehirlenmeler Rehberi