PROTOKOLLERPROF.DR. MEHMET BOŞNAK
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. %3 hipertonik NaCl protokolü
 2. 15'ler kuralı (Kolay infüzyon dozları)
 3. A-aDO2 gradienti
 4. Abdominal kompartman sendromu
 5. ABY protokolü
 6. ABY tanı kriterleri
 7. Acil çağrı butonu kullanımı
 8. Acil çantası protokolü
 9. ADEM
 10. Adrenalin kullanımı
 11. Akciğer kompliyansı
 12. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 13. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 14. Akut kalp yetmezliğine yaklaşım
 15. Alkaloz protokolü
 16. Anafilaksi protokolü
 17. Analjezi ve sedasyon
 18. Anizokori nedenleri
 19. ARDS protokolü
 20. Arter kateterizasyonu
 21. Astım atak tedavisi
 22. Astım hastası yoğun bakım ünitesinde takip
 23. Ateş yönetimi
 24. Atipik HÜS
 25. Aynı hattan verilen ilaçlarda uyumluluk
 26. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 27. Beyin ölümü tanı basamakları protokolü
 28. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 29. Boy-Kilo cetveli
 30. Bradikardi protokolü
 31. Bronşiyolit yoğun bakım ünitesinde takip
 32. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Çalışma Prosedürü
 33. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul-Yatış-Kriterleri
 34. DKA protokolü
 35. Donör protokolü
 36. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 37. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 38. Ekstravazasyona yaklaşım
 39. Elektif entübasyon protokolü
 40. Enteral besleme protokolü
 41. Entübasyon protokolü
 42. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 43. GKS
 44. GKS 2
 45. Guillain Barre protokolü
 46. Havayolu protokolü
 47. Hemofagositik Sendrom protokolü
 48. Hemofiltrasyon protokolü
 49. Hepatik yetmezlik protokolü
 50. HFOV başlangıç protokolü
 51. HFOV cihazı tanıma protokolü
 52. HFOV yönetimi
 53. Hipersiyanotik spell tedavisi
 54. Hipertansif acil
 55. Hipo ve hiperler
 56. Hipofosfatemi protokolü
 57. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 58. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 59. Hipotermi protokolü
 60. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 61. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 62. İntraosseoz yol protokolü
 63. İnvaziv arteriyel basınç ölçümü
 64. İzolasyon protokolü
 65. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 66. Kan ve kan ürünleri protokolü
 67. Kan gazı değerlendirme protokolü
 68. Kan gazı değerlendirme 2
 69. Kardiyak enzimler protokolü
 70. Kardiyak USG
 71. Kardiyak USG ile EF ölçümü
 72. Kardiyojenik şok tedavisi
 73. Katater tıkandı
 74. Kawasaki protokolü
 75. KBY hastası
 76. KİBAS
 77. Komada göz muayenesi protokolü
 78. Komada PIR protokolü
 79. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 80. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 81. Laktik asidoza yaklaşım
 82. Lökosıtaz protokolü
 83. Malign hipertermi protokolü
 84. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 85. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 86. MV başlangıç ayar ve değişimleri
 87. MV infüzyon ilaçlar
 88. Mekanik ventilatör yönetimi
 89. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 90. Metabolik asidoza yaklaşım
 91. Nabızsız arrest protokolü
 92. NIRS protokolü
 93. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 94. Normal vital bulgular
 95. Oksijenizasyon protokolü
 96. Oliclinomel
 97. Organ yetmezliği tanı protokolü
 98. Pediatrik ARDS kriterleri (P-ARDS) 2015
 99. Pediatrik KVC'de entübasyon protokolü
 100. PiCCO yönetimi
 101. Postüral direnaj protokolü
 102. Prokalsitonin protokolü
 103. Pulmoner emboli protokolü
 104. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 105. Renal angina
 106. Renal transplantasyon protokolü
 107. Ritim düzensizlikleri
 108. RRT antb dozu ayarlanması
 109. RRT protokolü
 110. RRT solüsyon içerikleri
 111. Santral venöz kateter kullanımı
 112. Santral venöz kateter boyutları
 113. SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok Tanı Kriterleri
 114. ScvO2 yaklaşım protokolü
 115. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 116. Septik şok protokol
 117. Septik şokta steroid
 118. Solunum yetmezliğine yaklaşım protokolü
 119. Status epileptikus tedavi protokolü
 120. Şok hastasına yaklaşım protokolü
 121. Şokta Hızlı Ultrason Değerlendirmesi (RUSH)
 122. Tansiyon transducer protokolü
 123. Taşikardi protokolü
 124. Temel yaşam desteği
 125. Terlipresin kullanımı
 126. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 127. TPN başlama protokolü
 128. Transfüzyon kuralları
 129. Trombolitik tedavi protokolü
 130. Trombosit-aPTT-PTT
 131. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 132. USG ile sıvı yönetimi
 133. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 134. Ventilatör modları
 135. Ventilatör yönetimi protokolü
 136. Weaning ve ekstübasyon protokolü
 137. Yanık hastası ilk 24 saat orderi
 138. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 139. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 140. Zehirlenmeler Rehberi