PROTOKOLLERPROF.DR. MEHMET BOŞNAK
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PROTOKOLLERİ
(Protokoller eğitim amaçlıdır; kullanımı ile ilgili sorumluluk uygulayıcılara aittir)
 1. %3 hipertonik NaCl protokolü
 2. 15'ler kuralı (Kolay infüzyon dozları)
 3. A-aDO2 gradienti
 4. Abdominal kompartman sendromu
 5. ABY protokolü
 6. ABY tanı kriterleri
 7. Acil çağrı butonu kullanımı
 8. Acil çantası protokolü
 9. ADEM
 10. Adrenalin kullanımı
 11. Akciğer kompliyansı
 12. Akrep sokmasına yaklaşım protokolü
 13. Akut böbrek yetmezliği tanısı
 14. Akut kalp yetmezliğine yaklaşım
 15. Alkaloz protokolü
 16. Anafilaksi protokolü
 17. Analjezi ve sedasyon
 18. Anizokori nedenleri
 19. ARDS protokolü
 20. Arter kateterizasyonu
 21. Astım atak tedavisi
 22. Astım hastası yoğun bakım ünitesinde takip
 23. Ateş yönetimi
 24. Atipik HÜS
 25. Aynı hattan verilen ilaçlarda uyumluluk
 26. Berlin Heart VAD Excor Yönetimi
 27. Beyin ölümü tanı basamakları protokolü
 28. Blalock-Taussig (BT) şant post-op yönetimi
 29. Boy-Kilo cetveli
 30. Bradikardi protokolü
 31. Bronşiyolit yoğun bakım ünitesinde takip
 32. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Çalışma Prosedürü
 33. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul-Yatış-Kriterleri
 34. DKA protokolü
 35. Donör protokolü
 36. ECMO endikasyon ve kontrendikasyonları
 37. ECMO'da antibiyotik profilaksisi
 38. Ekstravazasyona yaklaşım
 39. Elektif entübasyon protokolü
 40. Enteral besleme protokolü
 41. Entübasyon protokolü
 42. Febril ensefalopatiye yaklaşım protokolü
 43. GKS
 44. GKS 2
 45. Guillain Barre protokolü
 46. Havayolu protokolü
 47. Hemofagositik Sendrom protokolü
 48. Hemofiltrasyon protokolü
 49. Heparin infüzyonları protokolü
 50. Hepatik yetmezlik protokolü
 51. HFOV başlangıç protokolü
 52. HFOV cihazı tanıma protokolü
 53. HFOV yönetimi
 54. Hipersiyanotik spell tedavisi
 55. Hipertansif acil
 56. Hipo ve hiperler
 57. Hipofosfatemi protokolü
 58. Hipoksiye yaklaşım protokolü
 59. Hiponatremiye yaklaşım protokolü
 60. Hipotermi protokolü
 61. Hızlı ardışık entübasyon protokolü
 62. İnhale Nitrik Oksit (iNO) protokolü
 63. İntraosseoz yol protokolü
 64. İnvaziv arteriyel basınç ölçümü
 65. İzolasyon protokolü
 66. Kalp cerrahisi post-op hasta karşılanması
 67. Kalp cerrahisine hazırlık prosedürleri
 68. Kan ve kan ürünleri protokolü
 69. Kan gazı değerlendirme protokolü
 70. Kan gazı değerlendirme 2
 71. Kardiyak enzimler protokolü
 72. Kardiyak kateterizasyon protokolü
 73. Kardiyak USG
 74. Kardiyak USG ile EF ölçümü
 75. Kardiyojenik şok tedavisi
 76. Katater tıkandı
 77. Kawasaki protokolü
 78. KBY hastası
 79. KİBAS
 80. Komada göz muayenesi protokolü
 81. Komada PIR protokolü
 82. Karaciğer nakli preop tetkik protokolü
 83. Karaciğer nakli postop takip protokolü
 84. Laktik asidoza yaklaşım
 85. Lökosıtaz protokolü
 86. Malign hipertermi protokolü
 87. Meningokoksemi hastasına yaklaşım protokolü
 88. Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları
 89. MV başlangıç ayar ve değişimleri
 90. MV infüzyon ilaçlar
 91. Mekanik ventilatör yönetimi
 92. Mekanik ventilatörde inhalasyon
 93. Metabolik asidoza yaklaşım
 94. Nabızsız arrest protokolü
 95. NIRS protokolü
 96. Nazokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik protokolü
 97. Normal vital bulgular
 98. Oksijenizasyon protokolü
 99. Oliclinomel
 100. Organ yetmezliği tanı protokolü
 101. Pediatrik ARDS kriterleri (P-ARDS) 2015
 102. Pediatrik KVC'de entübasyon protokolü
 103. PiCCO yönetimi
 104. Post-op Norwood yönetimi protokolü
 105. Postüral direnaj protokolü
 106. Preoperatif beslenmenin durdurulması prtokolü
 107. Prokalsitonin protokolü
 108. Pulmoner emboli protokolü
 109. Pulmoner hipertansiyon protokolü
 110. Renal angina
 111. Renal transplantasyon protokolü
 112. Ritim düzensizlikleri
 113. RRT antb dozu ayarlanması
 114. RRT protokolü
 115. RRT solüsyon içerikleri
 116. Santral venöz kateter kullanımı
 117. Santral venöz kateter boyutları
 118. SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok Tanı Kriterleri
 119. ScvO2 yaklaşım protokolü
 120. Sepsisde ilk doz antibiyotik tedavisi
 121. Septik şok protokol
 122. Septik şokta steroid
 123. Solunum yetmezliğine yaklaşım protokolü
 124. Status epileptikus tedavi protokolü
 125. Şok hastasına yaklaşım protokolü
 126. Şokta Hızlı Ultrason Değerlendirmesi (RUSH)
 127. Tansiyon transducer protokolü
 128. Taşikardi protokolü
 129. Tek ventrikül post-op enteral beslenme protokolü
 130. Temel yaşam desteği
 131. Terlipresin kullanımı
 132. Tıkanan CVP katetere yaklaşım
 133. TPN başlama protokolü
 134. Transfüzyon kuralları
 135. Trombolitik tedavi protokolü
 136. Trombosit-aPTT-PTT
 137. Tümor Yıkımı Sendromu tedavi protokolü
 138. USG ile sıvı yönetimi
 139. Ventilatördeki hasta kötüleşti
 140. Ventilatör modları
 141. Ventilatör yönetimi protokolü
 142. Weaning ve ekstübasyon protokolü
 143. Yanık hastası ilk 24 saat orderi
 144. Yüksek akım nazal kanül protokolü
 145. Yılan ısırmasına yaklaşım protokolü
 146. Zehirlenmeler Rehberi