YENİ EKLENEN PROTOKOLLERİMİZİ LÜTFEN İNCELEYİNİZ…

KODSEPTİK ŞOK - Eklenme tarihi 05.05.2021

Hipernatremi Tanısı - Eklenme tarihi 05.05.2021

ÇYBÜ'de Onkolojik Aciller - Eklenme tarihi 05.05.2021

Şilotoraks Yönetimi Protokolü - Eklenme tarihi 05.05.2021

Uyanık Pron Pozisyonu Protokolü - Eklenme tarihi 05.05.2021

KODSEPSİS-TANI - Eklenme tarihi 02.05.2021

JET - Eklenme tarihi 02.05.2021

Propofol İnfüzyonu Protokolü - Eklenme tarihi 02.05.2021

Dexmedetomidin Kullanımı Protokolü - Eklenme tarihi 01.05.2021

ÇYBÜ'de SMA hastası yönetimi - Eklenme tarihi 01.05.2021
Hiponatremi Protokolü - Eklenme tarihi 25.04.2021

İnvaziv Candidiazis - Eklenme tarihi 24.04.2021


Akut Böbrek Hasarı Protokolü - Eklenme tarihi 23.04.2021

Hiperkalemi Tedavi Protokolü - Eklenme tarihi 18.04.2021


Kardiyak kateterizasyon sonrası hastanın yönetilmesi - Eklenme tarihi 18.04.2021


Kan Ürünleri Protokolü - Eklenme tarihi 18.04.2021


Anne sütü ve enteral besinlerin saklanma süreleri - Eklenme tarihi 17.04.2021


İnvazif hemodinamik basınç izleme seti yıkama solüsyonu - Eklenme tarihi 17.04.2021


Sağlam ETT tespiti - Eklenme tarihi 17.04.2021

ARDS'de Metilprednizolon Protokolü - Eklenme tarihi 17.04.2021

Ekstravazasyon protokolü - Eklenme tarihi 17.04.2021

Hiperglisemi Protokolü - Eklenme tarihi 17.04.2021

Tam Doz Heparinizasyon Protokolü - Eklenme tarihi 17.04.2021

Düşük Doz Heparinizasyon Protokolü - Eklenme tarihi 17.04.2021


TPE order formu - Eklenme tarihi 10.04.2021

Hepatotoksik ilaçlar - Eklenme tarihi 09.04.2021

Nötropenik hastada izolasyon prosedürü - Eklenme tarihi 04.04.2021

Sedatif ve analjezik ilaç rotasyonu - Eklenme tarihi 04.04.2021

Kliniğe göre izolasyon önerileri - Eklenme tarihi 04.04.2021

ECMO endikasyonları - Eklenme tarihi 04.04.2021

ÇYBÜ'nde tetkik rutinleri - Eklenme tarihi 04.04.2021

Sepsis-MOF fenotipler - Eklenme tarihi 20.03.2021

ÇYBÜ'nde IVIG kullanımı - Eklenme tarihi 14.03.2021

MV başlangıç ayar yönetimi - Eklenme tarihi 13.03.2021

Ekstübasyon sonrası stridor - Eklenme tarihi 13.03.2021

CPR sonrası ölümün teşhisi - Eklenme tarihi 13.03.2021

Transkutanöz pace uygulanması - Eklenme tarihi 12.02.2021

Kolay vizit sunma basamakları - Eklenme tarihi 31.01.2021

VİP tanı ve tedavi protokolü - Eklenme tarihi 31.01.2021

Işıktan korunması gereken ilaçlar - Eklenme tarihi 31.01.2021

HFOV-MEKICS protokolü - Eklenme tarihi 31.01.2021


İloprost nebul dozu - Eklenme tarihi 30.01.2021

ECMO sırasında heparinizasyon yönetimi - Eklenme tarihi 30.01.2021


Asist mukolitik kullanımı - Eklenme tarihi 21.11.2020

COVID-19 Çocuk Hasta Yönetimi - Eklenme tarihi 21.11.2020

Transfüzyon protokolü - Eklenme tarihi 14.11.2020

TPE plazma hacmi - Eklenme tarihi 14.11.2020

Masif transfüzyon protokolü - Eklenme tarihi 14.11.2020

Weaning ve ekstübasyon protokolü - Eklenme tarihi 14.11.2020

HFOV protokolü - Eklenme tarihi 07.11.2020

KİBAS yönetimi - Eklenme tarihi 07.11.2020

Status Epileptikus - Eklenme tarihi 29.10.2020

Anafilakside adrenalin dozları - Eklenme tarihi 29.10.2020

COMFORT-B - Eklenme tarihi 29.10.2020

MIS-C - Eklenme tarihi 29.10.2020

Akut kalp yetmezliğine yaklaşım - Eklenme tarihi 27.09.2020

Enteral Beslenme Protokolü - Eklenme tarihi 19.09.2020

İzolasyon kartları - Eklenme tarihi 19.09.2020


Anafilaksi protokolü - Eklenme tarihi 19.09.2020

Ventilator ilişkili pnömoni - Eklenme tarihi 09.08.2020

SVK'den kan alınması - Eklenme tarihi 09.08.2020

SVK'den ilaç verilmesi - Eklenme tarihi 09.08.2020

Yatan hasta rutinleri - Eklenme tarihi 09.08.2020

Trakeotomi sonrası rutinleri - Eklenme tarihi 09.08.2020

Trakeotomi öncesi rutinleri - Eklenme tarihi 09.08.2020

SVK arabası kontrol - Eklenme tarihi 09.08.2020

Güvenli SVK yerleştirme - Eklenme tarihi 09.08.2020

Entübasyon malzemeleri - Eklenme tarihi 09.08.2020

Boş yatak malzeme listesi - Eklenme tarihi 09.08.2020

Ekstübasyon sonrası rutinleri - Eklenme tarihi 07.08.2020

Clexane kullanan hasta takibi - Eklenme tarihi 07.08.2020

Ateşi olan hastadan alınacak rutinler - Eklenme tarihi 07.08.2020

Otoimmün ensefalopatide PEX - Eklenme tarihi 07.06.2020

HÜS - Eklenme tarihi 07.06.2020

GBS tedavisi - Eklenme tarihi 02.06.2020

Pediatrik KVC Aort koarktasyonu cerrahisi sonrası HT yaklaşımı - Eklenme tarihi 30.05.2020

Furosemid Stres Test - Eklenme tarihi 30.05.2020

TPE (Terapotik Plazma Değişimi) - Eklenme tarihi 26.05.2020

TPA seti kurulumu - Eklenme tarihi 26.05.2020

Hiperamonemi ÇYB tedavisi - Eklenme tarihi 25.05.2020

CRRT sırasında epoprostenol kullanımı - Eklenme tarihi 25.05.2020

CRRT için özel kullanım alanları - Eklenme tarihi 24.05.2020

Enteral beslenme solüsyonları - Eklenme tarihi 24.05.2020

Enteral beslenme sırasında dikkat edilecek konular - Eklenme tarihi 24.05.2020

Tümör Yıkım Sendromu - Eklenme tarihi 17.05.2020

CRRT sırasında sık karşılaşılan sorunlara çözümler - Eklenme tarihi 16.05.2020

COVID-19 İlişkili Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C) - Eklenme tarihi 16.05.2020

Pacemaker ayarları - Eklenme tarihi 16.05.2020

Trakeotomi kanülü bakımı - Eklenme tarihi 12.05.2020

Post-pilorik tüp yerleştirme - Eklenme tarihi 12.05.2020

JET - Eklenme tarihi 10.05.2020

Post-op KVC hastasında akut durum - Eklenme tarihi 09.05.2020

İdame sıvı tercihi - Eklenme tarihi 09.05.2020

Kemoterapiye bağlı nötropenik hastada ateş yönetimi - Eklenme tarihi 09.05.2020

Oliclinomel-Kabiven-Numeta - Eklenme tarihi 09.05.2020

Ritim düzensizlikleri (YENİ) - Eklenme tarihi 09.05.2020

Pron (yüzüstü) pozisyonu - Eklenme tarihi 09.05.2020

Ventilasyon sırasında konumlandırma - Eklenme tarihi 11.04.2020

CRRT Filtre heparinizasyonu - Eklenme tarihi 11.04.2020

CRRT order formu (yenilendi) - Eklenme tarihi 11.04.2020

CRRT sırasında kullanılan heparin infüzyonu - Eklenme tarihi 03.04.2020

CRRT takip formu - Eklenme tarihi 03.04.2020

Şok yaklaşım protokolü - Eklenme tarihi 03.04.2020

İzolasyon için temel giyinme/çıkarma - Eklenme tarihi 29.03.2020

Tulum dahil kişisel koruyucu ekipman çıkarılması - Eklenme tarihi 29.03.2020

Tulum dahil kişisel koruyucu ekipman giyinme - Eklenme tarihi 29.03.2020

COVID-19 Balon-maske ventilasyondan ventilatöre güvenli geçiş- Eklenme tarihi 28.03.2020

COVID-19 Ventilatörden balon-maske ventilasyona güvenli geçiş - Eklenme tarihi 28.03.2020

COVID-19 Pediatrik ARDS yönetimi - Eklenme tarihi 22.03.2020

COVID-19 İzolasyon giysilerinin çıkartılması - Eklenme tarihi 22.03.2020

COVİD-19 İzolasyon için giyinme - Eklenme tarihi 22.03.2020

COVID-19 Hızlı ardışık entübasyon protokolü - Eklenme tarihi 17.03.2020

Hızlı ardışık entübasyon protokolü - Eklenme tarihi 15.03.2020

Septik şok tedavi protokolü - Eklenme tarihi 13.03.2020

SIRS, Sepsis, Septik Şok, Organ Yetm Kriterleri - Eklenme tarihi 13.03.2020

Stevens-Johnson Sendromu (SJS) ve ToksikEpidermal Nekroliz (TEN) - Eklenme tarihi 08.03.2020

Bakteriyel menenjit yönetimi - Eklenme tarihi 07.03.2020

İnvaziv kandidiazis tedavi protokolü - Eklenme tarihi 07.03.2020

Barsak yetmezliği protokolü (YENİLENDİ) - Eklenme tarihi 05.03.2020

Aspirasyon pnömonisinde bronkoskopi gerekliliği - Eklenme tarihi 28.01.2020

Akut kalp yetersizliği tedavi protokolü - Eklenme tarihi 23.01.2020

Sık karşılaşılan ventilatör alarmlarına yaklaşım - Eklenme tarihi 18.01.2020

Post-op pediatrik kalp cerrahisi kan gazı örnekleme sıklığı - Eklenme tarihi 18.01.2020

Şüpheli santral venöz kateter nedenli sistemik enfeksiyona yaklaşım - Eklenme tarihi 17.01.2020

Pediatrik KVC post-op takip formu - Eklenme tarihi 15.12.2019

Pediatrik kalp cerrahisi sonrası ekstübasyon kriterleri - Eklenme tarihi 22.11.2019

Glenn prosedürü yönetimi - Eklenme tarihi 22.11.2019

Pulmoner arter banding yönetimi - Eklenme tarihi 22.11.2019

Senkop hastasına yaklaşım - Eklenme tarihi 12.11.2019

Metal para yutan çocuğa yaklaşım - Eklenme tarihi 12.11.2019

Meningokokal Hastalık Yönetimi - Eklenme tarihi 05.11.2019

Otoimmün ensefalitler - Eklenme tarihi 04.11.2019

Arteriyel nabız ve basınç dalgası - Eklenme tarihi 29.10.2019

BT şant yönetimi (Yenilendi) - Eklenme tarihi 20.10.2019

Bası ülserine yaklaşım - Eklenme tarihi 06.10.2019

Kontrast madde nedenli akut böbrek hasarı - Eklenme tarihi 06.10.2019

Seviye 3 Çocuk Yoğun Bakım Servisi standartları kontrol listesi - Eklenme tarihi 04.10.2019

Konjenital kalp defekti olan hastanın transport sırasında yönetimi - Eklenme tarihi 16.09.2019

Konjenital kalp defekti olan hastanın transport öncesi yönetimi - Eklenme tarihi 16.09.2019

Barsak Yetmezliği Sendromu - Eklenme tarihi 16.09.2019

Palyatif bakım hastası için çıkarılacak raporlar - Eklenme tarihi 16.09.2019

Akrep sokmasına yaklaşım - Eklenme tarihi 28.08.2019

Kafa içi basınçyüksekliği şüphesi olan (travma dışı) hastada görüntüleme - Eklenme tarihi 31.07.2019

Akut ITP yaklaşım - Eklenme tarihi 18.07.2019

HLH protokolü - Eklenme tarihi 13.07.2019

Clexane uygulama protokolü - Eklenme tarihi 06.07.2019

Venöz tromboemboli profilaksisi - Eklenme tarihi 03.07.2019

Kateter sonrası nabız kaybı - Eklenme tarihi 03.07.2019

Deliryum - Eklenme tarihi 30.06.2019

COMFORT SOS-PD ölçeği (Yoksunluk/Deliryum) - Eklenme tarihi 30.06.2019

Methemoglobinemi yönetimi - Eklenme tarihi 29.06.2019

Konjenital kalp hastalıkları ayırıcı tanısı - Eklenme tarihi 28.06.2019

CPR sonrası hasta yönetimi - Eklenme tarihi 28.06.2019

EEG monitörizasyonu - Eklenme tarihi 23.06.2019

Akut periton diyalizi protokolü - Eklenme tarihi 23.06.2019

Göğüs direni yerleştirme - Eklenme tarihi 01.06.2019

Pulse metilprednizolon protokolü - Eklenme tarihi 30.05.2019

Clostridium difficile enfeksiyonu: Tanı ve tedavi - Eklenme tarihi 26.05.2019

Bronkoalveolar lavaj protokolü - Eklenme tarihi 26.05.2016

BT şant yoğun bakım yönetimi  yenilendi - Eklenme tarihi 25.05.2019

Adrenal yetmezliği olan akut çocuk hasta yönetimi - Eklenme tarihi 25.05.2019

Adrenal yetmezlik tanılı hastada ameliyat, prosedür yada diş çekimi sırasında steroid yönetimi - Eklenme tarihi 25.05.2019

Travmatik beyin hasarı yönetim önerileri - Eklenme tarihi 12.05.2019

DKA takip formu - Eklenme tarihi 12.05.2019

Mitokondriyal kokteyl - Eklenme tarihi 27.04.2019

Aspirin kullanımı - Eklenme tarihi 27.04.2019

Anti-fungal profilaksi - Eklenme tarihi 21.04.2019

SVK yerleştirme derinliği - Eklenme tarihi 21.04.2019

Ampirik antibiyotik seçimi - Eklenme tarihi 21.04.2019

Üst GİS kanamasına medikal yaklaşım - Eklenme tarihi 20.04.2019

Santral venöz kateter takip formu - Eklenme tarihi 14.04.2019

Çocuk YB standart IV infüzyon hazırlama - Eklenme tarihi 14.04.2019

Ketamin: Ağrılı işlemlerde kullanımı - Eklenme tarihi 07.04.2019

Lokal anesteziklerin sistemik zehirlenmesi - Eklenme tarihi 07.04.2019

Gastrostomi tüpü ilişkili problemler - Eklenme tarihi 05.04.2019

Bebekler için kalp cerrahisi sonrası evde bakım kılavuzu - Eklenme tarihi 30.03.2019

Pediatrik KVC'de pulmoner/sistemik kan akımını etkileyen faktörler - Eklenme tarihi 24.03.2019

Santral venöz kateter yönetimi kılavuzu - Eklenme tarihi 24.03.2019

Pediatrik KVC antibiyotik profilaksisi - Eklenme tarihi 16.03.2019

Glenn prosedürü yoğun bakım yönetimi - Eklenme tarihi 18.12.2018

Sedasyon - Analjezi Yönetim Protokolü - Eklenme tarihi 04.12.2018

COMFORT - NISS Sedasyon Skalası - Eklenme tarihi 04.12.2018

VİP önlenmesi protokolü - Eklenme tarihi 04.12.2018

Prosedürel analjezi ve sedasyon (KVC) - Eklenme tarihi 14.10.2018

İnfantlarda ağrının farmakolojik yönetimi - Eklenme tarihi 14.10.2018

Sepsis - Eklenme tarihi 14.10.2018

PEYDE (Pediatrik Yaşam Desteği Kursu) sınavı çalışma kitapçığı - Eklenme tarihi 28.09.2018

PEYDE (Pediatrik Yaşam Desteği Kursu) sınavı ile kendinizi deneyin - Eklenme tarihi 23.09.2018

Akut adrenal kriz yönetimi - Eklenme tarihi 23.09.2018

Akut karaciğer yetmezliği protokolü - Eklenme tarihi 19.09.2018

Postop yeni trakeostomi protokolü - Eklenme tarihi 11.09.2018

Pediatrik acil uyarı sistemi (PEWS) - Eklenme tarihi 04.08.2018

Pulmoner hipertansif kriz - Eklenme tarihi 04.08.2018

Şilotoraks diyeti - Eklenme tarihi 04.08.2108

Dijitalizasyon - Eklenme tarihi 04.08.2018

Göğüs rontgeni kullanarak invaziv cihazların yer kontrolü - Eklenme tarihi 04.08.2018

Pediatrik kardiyak yoğun bakım pre-op hazırlık formu - Eklenme tarihi 19.07.2018

Normal değerler formu - Eklenme tarihi 19.07.2018

Vital bulgular - Eklenme tarihi 01.07.2018

Kateter yerleştirme formu - Eklenme tarihi 01.07.2018

MV başlangıç ayarları ve değişim yenilendi - Eklenme tarihi 01.07.2018

NIRS protokolü - Eklenme tarihi 18.03.2018

Pediatrik kalp cerrahisi post-op birinci gün ordırı - Eklenme tarihi 17.03.2108

Duktus bağımlı konjenital kalp hastasına yaklaşım - Eklenme tarihi 17.03.2018

Konjenital kalp hastalıklarında müdahale zamanlaması - Eklenme tarihi 25.02.2018

Pediatrik KVC peri-operatif analjezi ve sedasyon - Eklenme tarihi 04.02.2018

Prosedürel sedasyon ve analjezi - Eklenme tarihi 07.01.2018

Kardiyojenik şok protokolü - Eklenme tarihi 17.12.2017

Kalp cerrahisine hazırlık prosedürleri - Eklenme tarihi 30.08.2017

Kardiyak kateterizasyon protokolü - Eklenme tarihi 30.08.2017

Post-op Norwood yönetimi protokolü - Eklenme tarihi 21.08.2017

Heparin infüzyonları protokolü - Eklenme tarihi 21.08.2017

Tek ventrikül post-op enteral beslenme protokolü - Eklenme tarihi 30.07.2017

Çocuk KVC-YB TPN istek formu - Eklenme tarihi 29.07.2017

Enteral beslenme protokolü yenilendi - Eklenme tarihi 10.07.2017

Preoperatif beslenmenin durdurulması protokolü - Eklenme tarihi 24.06.2017

Heparin takip formu - Eklenme tarihi 23.06.2017

TPN istek formu - Eklenme tarihi 07.06.2017

Pediatrik KVC'de entübasyon - Eklenme tarihi 12.05.2017

Santral venöz kateter kullanımı (yenilendi) - Ekleme tarihi 03.05.2017

%3 hipertonik NaCl protokolü - Ekleme tarihi 16.04.2017

Hipo-hiperler - Ekleme tarihi 26.03.2017

Hipertansif acil - Eklenme tarihi 22.03.2017

Trombosit-aPTT-PTT - Eklenme tarihi 22.03.2017

MV başlangıç ayar ve değişimi yenilendi - Eklenme tarihi 20.03.2017

Yanık hastası ilk 24 saat orderi - Eklenme tarihi 17.03.2017

Hipersiyanotik spell tedavisi - Eklenme tarihi 17.03.2017


💥💥Bronşiyolit protokolü yenilendi - Eklenme tarihi: 6.3.2017

15'ler kuralı (Kolay infüzyon dozları) - Eklenme tarihi: 3.3.2017

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul-Yatış-Çıkış Kriterleri - Eklenme tarihi: 23.2.2017


Aynı hattan verilen ilaçlarda uyumluluk - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Analjezi ve sedasyon - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Ekstravazasyona yaklaşım - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Hipo ve hiperler - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Santral venöz kateter bakımı - Eklenme tarihi: 20.2.2017

💥ÇYBÜ'de sık kullanılan malzemeler - Eklenme tarihi: 2.2.2017

💥MV infüzyon ilaç dozları yenilendi - Eklenme tarihi: 20.1.2017

💥Şokta Hızlı Ultrason değerlendirilmesi (RUSH)  - Eklenme tarihi: 15.12.2016

💥Yüksek Akımlı Nazal Kanül Protokolü yenilendi - Eklenme tarihi: 5.12.2016