YENİ EKLENEN PROTOKOLLERİMİZİ LÜTFEN İNCELEYİNİZ…Akut ITP yaklaşım - Eklenme tarihi 18.07.2019

HLH protokolü - Eklenme tarihi 13.07.2019

Clexane uygulama protokolü - Eklenme tarihi 06.07.2019

Venöz tromboemboli profilaksisi - Eklenme tarihi 03.07.2019

Kateter sonrası nabız kaybı - Eklenme tarihi 03.07.2019

Deliryum - Eklenme tarihi 30.06.2019

COMFORT SOS-PD ölçeği (Yoksunluk/Deliryum) - Eklenme tarihi 30.06.2019

Methemoglobinemi yönetimi - Eklenme tarihi 29.06.2019

Konjenital kalp hastalıkları ayırıcı tanısı - Eklenme tarihi 28.06.2019

CPR sonrası hasta yönetimi - Eklenme tarihi 28.06.2019

EEG monitörizasyonu - Eklenme tarihi 23.06.2019

Akut periton diyalizi protokolü - Eklenme tarihi 23.06.2019

Göğüs direni yerleştirme - Eklenme tarihi 01.06.2019

Pulse metilprednizolon protokolü - Eklenme tarihi 30.05.2019

Clostridium difficile enfeksiyonu: Tanı ve tedavi - Eklenme tarihi 26.05.2019

Bronkoalveolar lavaj protokolü - Eklenme tarihi 26.05.2016

BT şant yoğun bakım yönetimi  yenilendi - Eklenme tarihi 25.05.2019

Adrenal yetmezliği olan akut çocuk hasta yönetimi - Eklenme tarihi 25.05.2019

Adrenal yetmezlik tanılı hastada ameliyat, prosedür yada diş çekimi sırasında steroid yönetimi - Eklenme tarihi 25.05.2019

Travmatik beyin hasarı yönetim önerileri - Eklenme tarihi 12.05.2019

DKA takip formu - Eklenme tarihi 12.05.2019

Mitokondriyal kokteyl - Eklenme tarihi 27.04.2019

Aspirin kullanımı - Eklenme tarihi 27.04.2019

Anti-fungal profilaksi - Eklenme tarihi 21.04.2019

SVK yerleştirme derinliği - Eklenme tarihi 21.04.2019

Ampirik antibiyotik seçimi - Eklenme tarihi 21.04.2019

Üst GİS kanamasına medikal yaklaşım - Eklenme tarihi 20.04.2019

Santral venöz kateter takip formu - Eklenme tarihi 14.04.2019

Çocuk YB standart IV infüzyon hazırlama - Eklenme tarihi 14.04.2019

Ketamin: Ağrılı işlemlerde kullanımı - Eklenme tarihi 07.04.2019

Lokal anesteziklerin sistemik zehirlenmesi - Eklenme tarihi 07.04.2019

Gastrostomi tüpü ilişkili problemler - Eklenme tarihi 05.04.2019

Bebekler için kalp cerrahisi sonrası evde bakım kılavuzu - Eklenme tarihi 30.03.2019

Pediatrik KVC'de pulmoner/sistemik kan akımını etkileyen faktörler - Eklenme tarihi 24.03.2019

Santral venöz kateter yönetimi kılavuzu - Eklenme tarihi 24.03.2019

Pediatrik KVC antibiyotik profilaksisi - Eklenme tarihi 16.03.2019

Glenn prosedürü yoğun bakım yönetimi - Eklenme tarihi 18.12.2018

Sedasyon - Analjezi Yönetim Protokolü - Eklenme tarihi 04.12.2018

COMFORT - NISS Sedasyon Skalası - Eklenme tarihi 04.12.2018

VİP önlenmesi protokolü - Eklenme tarihi 04.12.2018

Prosedürel analjezi ve sedasyon (KVC) - Eklenme tarihi 14.10.2018

İnfantlarda ağrının farmakolojik yönetimi - Eklenme tarihi 14.10.2018

Sepsis - Eklenme tarihi 14.10.2018

PEYDE (Pediatrik Yaşam Desteği Kursu) sınavı çalışma kitapçığı - Eklenme tarihi 28.09.2018

PEYDE (Pediatrik Yaşam Desteği Kursu) sınavı ile kendinizi deneyin - Eklenme tarihi 23.09.2018

Akut adrenal kriz yönetimi - Eklenme tarihi 23.09.2018

Akut karaciğer yetmezliği protokolü - Eklenme tarihi 19.09.2018

Postop yeni trakeostomi protokolü - Eklenme tarihi 11.09.2018

Pediatrik acil uyarı sistemi (PEWS) - Eklenme tarihi 04.08.2018

Pulmoner hipertansif kriz - Eklenme tarihi 04.08.2018

Şilotoraks diyeti - Eklenme tarihi 04.08.2108

Dijitalizasyon - Eklenme tarihi 04.08.2018

Göğüs rontgeni kullanarak invaziv cihazların yer kontrolü - Eklenme tarihi 04.08.2018

Pediatrik kardiyak yoğun bakım pre-op hazırlık formu - Eklenme tarihi 19.07.2018

Normal değerler formu - Eklenme tarihi 19.07.2018

Vital bulgular - Eklenme tarihi 01.07.2018

Kateter yerleştirme formu - Eklenme tarihi 01.07.2018

MV başlangıç ayarları ve değişim yenilendi - Eklenme tarihi 01.07.2018

NIRS protokolü - Eklenme tarihi 18.03.2018

Pediatrik kalp cerrahisi post-op birinci gün ordırı - Eklenme tarihi 17.03.2108

Duktus bağımlı konjenital kalp hastasına yaklaşım - Eklenme tarihi 17.03.2018

Konjenital kalp hastalıklarında müdahale zamanlaması - Eklenme tarihi 25.02.2018

Pediatrik KVC peri-operatif analjezi ve sedasyon - Eklenme tarihi 04.02.2018

Prosedürel sedasyon ve analjezi - Eklenme tarihi 07.01.2018

Kardiyojenik şok protokolü - Eklenme tarihi 17.12.2017

Kalp cerrahisine hazırlık prosedürleri - Eklenme tarihi 30.08.2017

Kardiyak kateterizasyon protokolü - Eklenme tarihi 30.08.2017

Post-op Norwood yönetimi protokolü - Eklenme tarihi 21.08.2017

Heparin infüzyonları protokolü - Eklenme tarihi 21.08.2017

Tek ventrikül post-op enteral beslenme protokolü - Eklenme tarihi 30.07.2017

Çocuk KVC-YB TPN istek formu - Eklenme tarihi 29.07.2017

Enteral beslenme protokolü yenilendi - Eklenme tarihi 10.07.2017

Preoperatif beslenmenin durdurulması protokolü - Eklenme tarihi 24.06.2017

Heparin takip formu - Eklenme tarihi 23.06.2017

TPN istek formu - Eklenme tarihi 07.06.2017

Pediatrik KVC'de entübasyon - Eklenme tarihi 12.05.2017

Santral venöz kateter kullanımı (yenilendi) - Ekleme tarihi 03.05.2017

%3 hipertonik NaCl protokolü - Ekleme tarihi 16.04.2017

Hipo-hiperler - Ekleme tarihi 26.03.2017

Hipertansif acil - Eklenme tarihi 22.03.2017

Trombosit-aPTT-PTT - Eklenme tarihi 22.03.2017

MV başlangıç ayar ve değişimi yenilendi - Eklenme tarihi 20.03.2017

Yanık hastası ilk 24 saat orderi - Eklenme tarihi 17.03.2017

Hipersiyanotik spell tedavisi - Eklenme tarihi 17.03.2017


💥💥Bronşiyolit protokolü yenilendi - Eklenme tarihi: 6.3.2017

15'ler kuralı (Kolay infüzyon dozları) - Eklenme tarihi: 3.3.2017

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul-Yatış-Çıkış Kriterleri - Eklenme tarihi: 23.2.2017


Aynı hattan verilen ilaçlarda uyumluluk - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Analjezi ve sedasyon - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Ekstravazasyona yaklaşım - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Hipo ve hiperler - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Santral venöz kateter bakımı - Eklenme tarihi: 20.2.2017

💥ÇYBÜ'de sık kullanılan malzemeler - Eklenme tarihi: 2.2.2017

💥MV infüzyon ilaç dozları yenilendi - Eklenme tarihi: 20.1.2017

💥Şokta Hızlı Ultrason değerlendirilmesi (RUSH)  - Eklenme tarihi: 15.12.2016

💥Yüksek Akımlı Nazal Kanül Protokolü yenilendi - Eklenme tarihi: 5.12.2016