YENİ EKLENEN PROTOKOLLERİMİZİ LÜTFEN İNCELEYİNİZ…

%3 hipertonik NaCl protokolü - Ekleme tarihi 16.04.2017

Hipo-hiperler - Ekleme tarihi 26.03.2017

Hipertansif acil - Eklenme tarihi 22.03.2017

Trombosit-aPTT-PTT - Eklenme tarihi 22.03.2017

MV başlangıç ayar ve değişimi yenilendi - Eklenme tarihi 20.03.2017

Yanık hastası ilk 24 saat orderi - Eklenme tarihi 17.03.2017

Hipersiyanotik spell tedavisi - Eklenme tarihi 17.03.2017


💥💥Bronşiyolit protokolü yenilendi - Eklenme tarihi: 6.3.2017

15'ler kuralı (Kolay infüzyon dozları) - Eklenme tarihi: 3.3.2017

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul-Yatış-Çıkış Kriterleri - Eklenme tarihi: 23.2.2017


Aynı hattan verilen ilaçlarda uyumluluk - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Analjezi ve sedasyon - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Ekstravazasyona yaklaşım - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Hipo ve hiperler - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Santral venöz kateter bakımı - Eklenme tarihi: 20.2.2017

💥ÇYBÜ'de sık kullanılan malzemeler - Eklenme tarihi: 2.2.2017

💥Kardiyomiyopati ve Miyokardit ve Akut dekompanze kalp yetmezliği protokolü kaldırıldı yerine güncellenmiş Kardiyojenik Şok Tedavisi eklendi - Eklenme tarihi: 20.1.2017

💥MV infüzyon ilaç dozları yenilendi - Eklenme tarihi: 20.1.2017

💥Şokta Hızlı Ultrason değerlendirilmesi (RUSH)  - Eklenme tarihi: 15.12.2016

💥Yüksek Akımlı Nazal Kanül Protokolü yenilendi - Eklenme tarihi: 5.12.2016