YENİ EKLENEN PROTOKOLLERİMİZİ LÜTFEN İNCELEYİNİZ…

USG ile Santral Ven Kateterizasyonu - Eklenme tarihi 21.05.2024

Optik sinir kılıfı çapı ölçümü - Eklenme tarihi 18.05.2024

Pediatrik Entübasyon Tekniği - Eklenme tarihi 15.05.2024

Acil Hava Yolu Yönetimi - Eklenme tarihi 14.05.2024

ESPNIC İdame Sıvı Tedavisi Önerileri - Eklenme tarihi 20.04.2024

Hiperglisemi Protokolü (Yeni) - Eklenme tarihi 20.04.2024

Sepsis Septik Şok Skoru (PSS) Takip Formu - Eklenme tarihi 10.04.2024

Sepsis - Septik Şok Erken Uyarı Sistemi - Eklenme tarihi 10.02.2024

Sepsis Phoenix Kriterleri - Eklenme tarihi 02.02.2024

MV Ayarları - Eklenme tarihi 27.01.2024

MIS-C (2024) - Eklenme tarihi 22.01.2024

Boğmaca Protokolü - Eklenme tarihi 21.01.2024

Analjezi, Sedasyon, Deliryum, NMB ve Yoksunluk Send Ölçekleri - Eklenme tarihi 15.01.2024

 - Eklenme tarihi 15.01.2024


Ketojenik Diyet - Eklenme tarihi 14.05.2024


Tetanoz ÇYBÜ Yönetimi - Eklenme tarihi 30.11.2023


Pediatrik Organ Disfonksiyonu Kriterleri (PODIUM) - Eklenme tarihi 28.11.2023


Temel Vizit Kuralları - Eklenme tarihi 22.08.2023


Hipotermi/Normotermi Endikasyonları - Eklenme tarihi 20.08.2023


Akut Nekrotizan Ensefalopati Tedavi Protokolü - Eklenme tarihi 20.08.2023


Entübasyon Hazırlığı - Eklenme tarihi 31.07.2023


Servo-s Kaset Dezenfeksiyonu - Eklenme tarihi 24.06.2023


Pulmoner Hemorajide Traneksamik Asit Protokolü - Eklenme tarihi 24.06.2023


Kan Gazı Kolay Okuma Protokolü - Eklenme tarihi 24.06.2023


Kızamık Protokolü - Eklenme tarihi 24.06.2023


Hipoglisemi Protokolü - Eklenme tarihi 24.06.2023


DKA Protokolü - Eklenme tarihi 14.05.2023


Metabolik Hastalık ÇYBÜ Yönetimi - Eklenme tarihi 30.04.2023


Miyokardit ÇYBÜ Yönetimi - Eklenme tarihi 22.04.2023


ICON Protokolü - Eklenme tarihi 22.04.2023


Hipovolemik Şok Protokolü - Eklenme tarihi 22.04.2023


Akut Kalp Yetmezliği Protokolü - Eklenme tarihi 22.04.2023


Perioperatif Ağrı Yönetimi - Eklenme tarihi 01.03.2023


Kolera ÇYBÜ Yaklaşımı - Eklenme tarihi 25.02.2023


VP Şant Enfeksiyonu - Eklenme tarihi 18.02.2023


Crush Sendromu Yönetimi - Eklenme tarihi 17.02.2023


Kalsiyum Glukonat Uygulama Rehberi - Eklenme tarihi 17.02.2023


Septik Şok Protokolü (2023) - Eklenme tarihi 05.02.2023


Hastane İçi Güvenli Nakil Protokolü - Eklenme tarihi 18.01.2023


Kalite sayfasını ziyaret ediniz - Eklenme tarihi 18.01.2023


Onamlar sayfasını ziyaret ediniz - Eklenme tarihi 18.01.2023


Pulmoner Hipertansif Kriz - Eklenme tarihi 06.11.2022


Ameliyathane dışında pediatrik prosedürel sedasyon için yaygın olarak kullanılan intravenöz ajanlar - Eklenme tarihi 09.10.2022


Numeta PedG16 ile TPN - Eklenme tarihi 09.10.2022

Kardiyak İlaç Dozları - Eklenme tarihi 09.10.2022

Adrenalin Dozları - Eklenme tarihi 09.10.2022

PICU İlaç Dozları - Eklenme tarihi 09.10.2022

Onkoloji hastasında ilaç yan etkileri - Eklenme tarihi 01.10.2022

ARDS'de Akciğer Koruyucu Ventilasyon - Eklenme tarihi 01.10.2022

Nötropenik Enterokolit (Tiflit) - Eklenme tarihi 01.10.2022

Pediatrik ARDS tanı kriterleri - Eklenme tarihi 01.10.2022

Laktik asidoz (Yeni) - Eklenme tarihi 30.09.2022