https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEJYD_tZlI9G6JbkY9iPZ6_BaTTeaovMN9BXilLHMQyWG28A/viewformYENİ EKLENEN PROTOKOLLERİMİZİ LÜTFEN İNCELEYİNİZ…

💥Kardiyomiyopati ve Miyokardit ve Akut dekompanze kalp yetmezliği protokolü kaldırıldı yerine güncellenmiş Kardiyojenik Şok Tedavisi eklendi

💥MV infüzyon ilaç dozları yenilendi


💥Şokta Hızlı Ultrason değerlendirilmesi (RUSH)


💥Yüksek Akımlı Nazal Kanül Protokolü yenilendi