YENİ EKLENEN PROTOKOLLERİMİZİ LÜTFEN İNCELEYİNİZ…

NIRS protokolü - Eklenme tarihi 18.03.2018

Pediatrik kalp cerrahisi post-op birinci gün ordırı - Eklenme tarihi 17.03.2108

Duktus bağımlı konjenital kalp hastasına yaklaşım - Eklenme tarihi 17.03.2018

Konjenital kalp hastalıklarında müdahale zamanlaması - Eklenme tarihi 25.02.2018

Pediatrik KVC peri-operatif analjezi ve sedasyon - Eklenme tarihi 04.02.2018

Prosedürel sedasyon ve analjezi - Eklenme tarihi 07.01.2018

Miyokardit protokolü - Eklenme tarihi 17.12.2017

Kalp cerrahisine hazırlık prosedürleri - Eklenme tarihi 30.08.2017

Kardiyak kateterizasyon protokolü - Eklenme tarihi 30.08.2017

Post-op Norwood yönetimi protokolü - Eklenme tarihi 21.08.2017

Heparin infüzyonları protokolü - Eklenme tarihi 21.08.2017

Tek ventrikül post-op enteral beslenme protokolü - Eklenme tarihi 30.07.2017

Çocuk KVC-YB TPN istek formu - Eklenme tarihi 29.07.2017

Enteral beslenme protokolü yenilendi - Eklenme tarihi 10.07.2017

Preoperatif beslenmenin durdurulması protokolü - Eklenme tarihi 24.06.2017

Heparin takip formu - Eklenme tarihi 23.06.2017

TPN istek formu - Eklenme tarihi 07.06.2017

Pediatrik KVC'de entübasyon - Eklenme tarihi 12.05.2017

Santral venöz kateter kullanımı (yenilendi) - Ekleme tarihi 03.05.2017

%3 hipertonik NaCl protokolü - Ekleme tarihi 16.04.2017

Hipo-hiperler - Ekleme tarihi 26.03.2017

Hipertansif acil - Eklenme tarihi 22.03.2017

Trombosit-aPTT-PTT - Eklenme tarihi 22.03.2017

MV başlangıç ayar ve değişimi yenilendi - Eklenme tarihi 20.03.2017

Yanık hastası ilk 24 saat orderi - Eklenme tarihi 17.03.2017

Hipersiyanotik spell tedavisi - Eklenme tarihi 17.03.2017


💥💥Bronşiyolit protokolü yenilendi - Eklenme tarihi: 6.3.2017

15'ler kuralı (Kolay infüzyon dozları) - Eklenme tarihi: 3.3.2017

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul-Yatış-Çıkış Kriterleri - Eklenme tarihi: 23.2.2017


Aynı hattan verilen ilaçlarda uyumluluk - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Analjezi ve sedasyon - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Ekstravazasyona yaklaşım - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Hipo ve hiperler - Eklenme tarihi: 27.2.2017

Santral venöz kateter bakımı - Eklenme tarihi: 20.2.2017

💥ÇYBÜ'de sık kullanılan malzemeler - Eklenme tarihi: 2.2.2017

💥MV infüzyon ilaç dozları yenilendi - Eklenme tarihi: 20.1.2017

💥Şokta Hızlı Ultrason değerlendirilmesi (RUSH)  - Eklenme tarihi: 15.12.2016

💥Yüksek Akımlı Nazal Kanül Protokolü yenilendi - Eklenme tarihi: 5.12.2016